Oral helse hos eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det er store forskjeller mellom friske eldre og de som bor på sykehjem når det gjelder munnhygiene og plager/smerter fra munne

Det er store forskjeller mellom friske eldre og de som bor på sykehjem når det gjelder munnhygiene og plager/smerter fra munnen. Det viser seg også å være store geografiske forskjeller i tann- og protesestatus blant eldre i Norge.

 

Avhandlingen ”Oral health among the elderly in Norway. A descriptive epidemiological study” er en nasjonal studie som beskriver munnhelsen hos friske pensjonister og sykehjemspasienter i Norge. Den peker spesielt på de store geografiske forskjellene i Norge når det gjelder forekomst av egne tenner og helproteser. En uakseptabel/dårlig munnhelse ble funnet hos nesten halvparten av pensjonistene som mottok hjemmesykepleie eller bodde på sykehjem og den var dårligst blant dem med egne tenner. Omtrent en tredjedel av pensjonistene var plaget av munntørrhet.

 

For å opprettholde livskvalitet i livets siste år og for å imøtekomme og forhindre uakseptable orale forhold, er kunnskap om utvikling av tann- og munnhelsen fra den friske til den hjelpetrengende eldre viktig. Dette er særlig viktig ved utvikling av demens/nedsatt kognitiv funksjon og også ved sviktende fysisk funksjon hvor pasienten blir avhengig av andre for å utføre sin daglige hygiene.

 

Avhandlingen belyser munn- og tannhelsesituasjonen hos eldrebefolkningen i Norge, slik at forebyggende helsetiltak kan settes inn der det er behov for det.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Henriksen, B.M. 2004, Oral health among the elderly in Norway. A descriptive epidemiological study. Universitetet I Oslo, Det odontologiske fakultet, ISSN 0348-6672

 

Artikler:

Henriksen, B.M., Ambjørnsen, E. & Axéll, T. 1999, “Evaluation of a mucosal-plaque index (MPS) designed to assess oral care in groups of elderly.” Spec Care Dentist nr. 19, s. 154-157.

 

Henriksen, B.M., Axéll, T. & Laake, K. 2003, “Geographic differences in tooth loss and denture-wearing in Norway.” Community Dent Oral Epidemiol nr. 31, s. 403-411.

 

Henriksen, B.M., Ambjørnsen, E. & Axéll, T. “Dental caries among the elderly in Norway.” Acta Odontol Scand i trykk 2004.

 

Henriksen, B.M., Ambjørnsen, E., Laake, K. & Axéll, T. 2003, “Prevalence of teeth and dentures among elderly in Norway receiving social care.” Acta Odontol Scand nr. 61, s. 184-191.

 

Henriksen, B.M., Ambjørnsen, E., Laake, K. & Axéll, T. “Oral hygiene and oral symptoms among the elderly in long-term care.” Spec Care Dentist akseptert November 2003.

 

Ekstra utgivelse:

Henriksen, B.M. “Oral health among the elderly in Norway. A descriptive epidemiological study.” Doktoravhandling 2004. Swe Dent J 2003;27, Suppl. 162

 

Prosjektleder/forsker

Birgitte Moesgaard Henriksen

Hovedveileder

Knut Laake

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Oral helse hos eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2001: kr 430 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet