Hjerter 5 – gymquiz for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap i skolen

Søknadssammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen har i mange år hatt stort engasjement for å styrke fysisk aktivitet i skolen. Det er bra for læringen og bra for både den mentale og fysiske helsen, men likevel ikke så lett å få til. I 17 år har vi i mai gjennomført «Hopp for hjertet» konkurransen for klasser mellom 4. og 7.trinn i grunnskolen med 100.000 deltakende elever hvert år. Vi har sendt ut hoppetau til skolene, og antall timer med hopping blir registrert. I år og fremover har vi lyst til å gjøre noe ekstra.

Med nedstengingen friskt i minne og Inspirert av lærernes klare ønske om daglig fysisk aktivitet i skolen, introduserer vi en 5 minutters «gymquiz» som kan brukes i starten av en skoletime og som trener hjertemuskelen, lattermuskelen og hjernen. En video med god stemning, kjente fjes og musikk som er fin å bevege seg til og som spilles av i klassen.

En kjent, aktuell og engasjert programleder vil lede de ulike programmene. Programlederen utfordrer elevene til å bruke hele klasserommet og jobbe sammen i ulike grupper når de kjører i gang dagens quiz basert på aktuelle temaer i læreplanen. Spørsmålene må besvares på tid og gjennom bevegelse. Er svaret «Ja» kan det hende at du må hoppe opp på en stol eller ta 5 «Froskehopp». Er svaret «Nei» kan det hende at du må hoppe opp på ryggen til vennen din, eller krype mellom bena hens.

Vi planlegger å produsere ni ulike 5 minutters programmer i 2022, hvorav to vil bli aktualisert og synliggjort gjennom årets «Hopp for hjertet»-konkurranse. Det nye tilbudet forsterker hovedideenn med «Hopp for hjertet» og skaper merverdi for elevene, lærerne, «selve saken» – og bidrar samtidig til å styrke Nasjonalforeningens tilbud til unge. Nasjonalforeningen samarbeider med Nordic Screens om prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hjerter 5 – gymquiz for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap i skolen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 996.250
Startdato
22.03.2022