Privatisert vold i familien

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Familievernkontorene har i lang tid kommet til kort overfor familievold, og blitt kritisert for dette

Familievernkontorene har i lang tid kommet til kort overfor familievold, og blitt kritisert for dette. Familievernkontoret i Molde har i perioden 1998-2001 drevet prosjektet ”Privatisert vold i familien”. Prosjektet har hatt to hovedmål:

1.      Utvikle spesialisert kartleggingsredskap for å avdekke familievold. 

2.      Utvikle adekvate behandlingstilbud til familier med voldsproblemer.

 

For å nå dette målet har vi brukt ulike tilnærminger:

·        Forespørsel til øvrige familievernkontor om erfaring med familievold.

·        Skolering på voldsproblematikk.

·        Utvikling av kartleggingsmateriale for å avdekke vold.

·        Utvikling av behandlingstilbud til voldsfamilier.

·        Utadrettet virksomhet.

 

Ved bruk av kartleggingsmateriale har vi avdekket vold hos 15% av våre klienter. Vi fant blant annet at over 80 % av voldsutøverne er menn. Få av voldsklientene hadde tidligere vært i kontakt med krisesenteret eller behandlingsapparatet. Drapstrusler forekommer i ¼ av sakene. Bare 10% av volden var anmeldt til politiet. 2/3 av denne volden skjer i edru tilstand.  Over halvparten av de voksne tror at barn har vært vitne til volden.

 

For å møte familievoldsproblematikken har vi utviklet gruppeterapier for volds utsatte kvinner og for voldsutøvende menn. Dette tilbudet fortsetter utover prosjektperioden. Voldsprosjektet knyttes fra 2001 opp mot Regjeringens handlingsplan – vold mot kvinner, og et statsrådoppnevnt kvinnevoldsutvalg som skal utarbeide en NOU i løpet av 2003.

 

Prosjektleder/forsker

Solveig Karin Bø Vatnar

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Privatisert vold i familien
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Familievernkontoret i Molde
Beløp Bevilget
1999: kr 260 000, 2000: kr 260 000, 2001: kr 131 000
Startdato
01.10.1998
Sluttdato
30.09.2001
Status
Avsluttet