Røykeavvenning fra sykeseng til hjem

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Røykeslutt er et av de viktigste tiltakene for å bedre helsetilstanden, men også av de vanskeligste å gjennomføre. Forskning har avdekket effektive røykeavvenningsmetoder. Praksis i spesialisthelsetjenesten må derfor ta hensyn til denne kunnskapen.

 

Overordnet målsetting for «Røykeavvenning fra sykeseng til hjem» var å gi tilbud om hjelp til røykeavvenning på sykehuset og være behjelpelig med å etablere oppfølging etter utskrivelse, ved å implementere et dokumentert effektivt program for røykeavvenning.

 

Prosjektet har hatt til hensikt å endre praksis ved hjelp av holdningsskapende og kompetansehevende tiltak. Et utvalg sykepleiere ved medisinsk avdeling har fått opplæring i bla. atferdsendring, samtaleteknikk, abstinensproblematikk, nikotinerstatningsprodukter og andre hjelpetiltak for å oppnå røykfrihet. Det er utarbeidet prosedyrer, veiledere og annet hjelpemateriell.

 

Generelt har sykepleierne fått et mer bevisst forhold til å ta opp røykevanen med pasientene. Det er mer fokus på å veilede røykeren i hvor de kan få hjelp på hjemstedet, samt strategier for hvordan de skal holde seg røykfri.

 

Trender i tiden har vårt på vår side, – det er ikke lenger «in» å røyke. Flere offentlige og private arbeidsplasser innfører røykfrie arbeidsplasser og en opplever økt etterspørsel etter røykeslutt tiltak.


 

Prosjektleder/forsker

Elin Amrud

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Røykeavvenning fra sykeseng til hjem
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Sykehuset Innlandet HF
Beløp Bevilget
2008: kr 120 000, 2009: kr 120 000, 2010: kr 67 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet