Når mamma glemmer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Hensikten med prosjektet var å gjøre noe for ungdom med en mor eller far med demens. Det ble satt ned en referansegruppe med fire unge mennesker som var i, eller hadde vært i en slik situasjon. Disse var til stor hjelp.

 

Prosjektet har resultert i en brosjyre og en plakat som er spredd til utredningsenheter for demens, helsestasjoner for ungdom, alle grunnskoler og videregående skoler i Norge. En av hensiktene med brosjyren er å henvise videre for hjelp og støtte til Demenslinjen og Nasjonalforeningens hjemmesider med informasjon og diskusjonsforum. Diskusjonsforumet åpnes i februar/mars 2007 www.nasjonalforeningen.no/demens/ung. Brosjyren kan fås gratis ved henvendelse Nasjonalforeningen for folkehelsen 23120000.

Prosjektleder/forsker

Kristin Borg

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Når mamma glemmer
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2005: kr 250 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet