Tiramisú, kor for personer med kognitiv svikt og demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Rekruttering av deltagere er allerede gjort, på bakgrunn av massiv mediadekning gikk dette av seg selv. Koret er fulltallig med 16 påmeldte korister samt deres pårørende, til sammen 31. Av frivillige gikk også dette av seg selv og vi har en liste på rundt 25 stk, flere frivillige organisasjoner har også vist interesse for å bidra.Første korøvelse ble gjennomført 1 februar 2023 kl 12-14. Alle korister og pårørende har fått tilbud om en samtale før oppstart for å avklare forventninger, behov og om det er noe spesielt vi som leder tiltaket må ta hensyn til. Vi skal fortsette å gjennomføre aktiviteten ukentlig. Har pr idag gjennomført en åpen øvelse hvor korister fikk invitere med seg egne gjester, vi har hatt en opptreden for Trøndelag fylkeskommune og en for Nord Trøndelags demensforum i regi av Statsforvalteren. Vi skal også gjennomføre en konsert 11 juni 2023, korister og pårørende er positive til det og ser frem til dette. Dirigenten har hovedansvar for gjennomføring av øvelsene her uke, samt forberedelser til konsertene. Prosjektgruppen deltar aktivt i planleggingen. Ola Wist Holmen har hovedansvar for de frivillige. Kirsten Linn Falch, for det helsefaglige perspektivet, er også sponsoransvarlig og aktiv deltager i planlegging og gjennomføring av de ulike arrangement og tiltaket forøvrig. Vi ser for oss at første semester går til desember 2023, og vil gjøre en evaluering av erfaringene vi har gjort oss frem til da, og tar med oss dette til videreutvikling for neste semester med oppstart i januar 2024. Rapportskriving gjøres i et samarbeid med prosjektgruppen og lokallaget.

Prosjektleder/forsker

Kirsten Linn Falch

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tiramisú, kor for personer med kognitiv svikt og demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 137 000, 2024: kr 174 000
Startdato
31.07.2023
Sluttdato
31.07.2024