Markerud gård aktivitetshus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Markerud gård

aktivitetshus
1. Bakgrunn: Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske kvinners sanitetsforening har lang tradisjon for å arbeide systematisk for å fremme omsorg for personer med demens. Pr i dag er det et hull i tiltakskjeden for de som er i tidlig fase av sykdommen, de har ikke egnet aktivitetstilbud.

Realitetene i kommunehelsenorge er slik at dette ikke lar seg gjennomføre kun på offentlige midler (ansatte), og derfor er en sentral del av prosjektet , samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen samt engasjerte enkeltpersoner. Det etableres et detaljert aktivitetstilbud to dager i uken, med 6 plasser pr dag.
2. Prosjektets målsetting Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til at mennesker i tidlig fase av demenssykdom får muligheten til å bo hjemme lenger gjennom å utvikle og tilby tilpassede aktiviteter som oppleves som attraktive. Vi lager et forebyggende tilbud for folk som opplever seg som for kognitivt frisk til å delta i eksisterende tilbud i kommunen. Vi ønsker å fokusere på gode, positive relasjoner mellom denne gruppen av folk, frivillige og ansatte.
3. Prosjektets målgruppe Målgruppen for aktivitetshuset er yngre personer med demens og personer i tidlig fase av sykdommen, i tillegg til pårørende til disse personene.
4. Beskrivelse av gjennomføring Rekruttering:

Behovet for dette tilbudet har vokst frem ut i fra behov helsepersonell i Nittedal kommune har observert. Vi har allerede aktuelle deltagere i hjemmetjenesten og på dagsenteret, med behov for dette tilbudet. Vi ønsker å bygge inn Kitwoods anerkjente perspektiver på personsentrert omsorg for personer med demens og samtidig utvikle og få erfaring med denne type prinsipper i Nittedal kommune.

Vakre omgivelser legger til rette for et differensiert aktivitetstilbud som følger årstidene: Det satses på personlig meningsfulle aktiviteter, eksempler kan være: fysisk aktivitet og kulturelle aktiviteter.
5. Prosjektets betydning Prosjektet vil også kunne virke samfunnsøkonomisk dersom det letter situasjonen både for deltageren og pårørende, slik at personen med demens kan bli boende hjemme lengre.


6. Framdriftsplan Forberedelsesfase: 2013. Etablere de ulike gruppene i prosjektet og utforme prosjektsøknad. Oppstartsfase: Januar 2014 – mars 2014. Rekruttering av aktuelle deltagere. Rekruttering av frivillige. Gjennomføringsfase: April 2014 – nov 2015. Tilby et bredt spekter av aktiviteter. Undervisning og veiledning innen personsentrert omsorg. Evalueringsfase: Aug 2015-des 2015.Datamateriale

skal bearbeides. I evalueringsfasen skal det skrives prosjektrapport, og arrangeres erfaringsseminar.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Markerud gård aktivitetshus.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Kristin Svendsen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Markerud gård aktivitetshus
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
I samarbeid med Nittedal kommune
Beløp Bevilget
2014: kr 386 000, 2015: kr 450 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet