Direkteoverføring av arrangement i kirka til de eldre i kommunen

Søknadssammendrag

Med bakgrunn i pågående pandemi har Dønna Demensforening fått tilbakemelding fra såvel eldre hjemmeboende samt beboere og ansatte ved Dønna Omsorgssenter at de gjerne skulle hatt muligheten til å følge gudstjenester og andre arrangement i kirka uten å være fysisk tilstede.

Dønna Demensforening har derfor tatt initiativ til at denne målgruppen skal få anledning til å følge slike arrangement gjennom direkteoverføring via internett.

Vi har begynt arbeidet med å identifisere utstyret som er nødvendig for å kunne gjennomføre dette prosjektet og vil innhente anbud fra flere leverandører. Målet vårt er å ha utstyret på plass innen utgangen av året. Installasjon, opplæring av brukere og gjøre det kjent for de eldre i kommunen vil pågå utover vinter/vår 2021.

Vi legger også opp til å samarbeide med Menighetsråd, prest og kommunen om gjennomføring av prosjektet.

Dønna Demensforening har stor tro på at dette vil bli godt mottatt og vil dekke et behov hos de eldre som ikke kommer seg ut på grunn av smittefare eller av andre grunner ikke kan besøke kirka.

Prosjektleder/forsker

Frode Hjortdahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Med bakgrunn i pågående pandemi har Dønna Demensforening fått tilbakemelding fra såvel eldre hjemmeboende samt beboere og ansatte ved Dønna Omsorgssenter at de gjerne skulle hatt muligheten til å følge gudstjenester og andre arrangement i kirka uten å være fysisk tilstede. Dønna Demensforening har derfor tatt initiativ til at denne målgruppen skal få anledning til å følge slike arrangement gjennom direkteoverføring via internett. Vi har begynt arbeidet med å identifisere utstyret som er nødvendig for å kunne gjennomføre dette prosjektet og vil innhente anbud fra flere leverandører. Målet vårt er å ha utstyret på plass innen utgangen av året. Installasjon, opplæring av brukere og gjøre det kjent for de eldre i kommunen vil pågå utover vinter/vår 2021. Vi legger også opp til å samarbeide med Menighetsråd, prest og kommunen om gjennomføring av prosjektet. Dønna Demensforening har stor tro på at dette vil bli godt mottatt og vil dekke et behov hos de eldre som ikke kommer seg ut på grunn av smittefare eller av andre grunner ikke kan besøke kirka.
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 55.000
Startdato
28.10.2020