Mat og helse for folk flest

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bygstad helselag ønsker å gjennomføre et målretta og systematisk prosjekt med formidling av kunnskap om ernæring, matlaging og helse i lokalbefolkningen i Gaular. Kostholdet påvirker helsen din, og kostvanene du har som barn og ungdom legger grunnlaget for resten av livet.
2. Målet er å gjøre sunn mat mer lettvint, fristende og populært i hverdagen både hjemme, som nistemat og som møte- og fritidsmat. Med dette skal ulike grupper i lokalbeflokninga få ny inspirasjon til sunnere kosthold og innarbeide ferdigheter og teknikker for lettvint, sunn og praktisk matlaging i en travel hverdag – og på denne måten vil vi fremme helse i lokalbefolkningen. For bedre ernæring, matlaging og helse vektlegges praktisk matlaging som grunnlag for å tilberede riktig og helsefremmende kost. Ved formidling av kunnskap om kosthold og ernæring, vil det være svært viktig å trekke inn fysisk aktivitet som påvirker energibehovet og dette vil vi praksis gjøre ved å arrangere noen kurskvelder utendørs der enkel og sunn matlaging blir kombinert med lavterskel fysisk aktivitet.

3. Vi ønsker å rette praktisk teoretiske kurs inn mot ulike grupper og legge til rette og veilede i prosesser knyttet til mat i praktisk, kulturelt og helsefremmende perspektiv. Spesielt ønsker vi å nå barn og unge, men også folk flest i bygda.

4.5 og 6. Planlegging av prosjektet starer i november 2011 med oppstart og gjennomføring i 2012.

Vi ønsker å samarbeide med andre lag og organisasjoner og trekke inn Høgskulen i Sogn og Fjordane for å få gode foredragsholdere og utvikling av kursmateriell. Planen er å arrangere 2 temakvelder og 10 + 3 praktisk teoretiske kurskvelder. Her følger vi prinsippet å “lære ved å gjøre” og at praktiske gode erfaringer er lettere å ta med seg videre og bruke! Deltakerne skal innarbeide ferdigheter og teknikker om hvordan en håndterer råvarer, samt få kunnskap om næringsstoff og tilsetningsstoff i matvarer. Videre vil de lære om kostplanlegging og lære å planlegge, lage og nyte måltid, både inne og i friluft.
 
Det vil være aktuelt å planlegge noen av kurskveldene i kombinasjon med

dugnadskvelder i nærmiljøet – der kursdeltakerene får i oppdrag og lage sunn dugnadsmat til en frivillig dugnadsgjeng som skal utvikle et aktivitetsområde for barn og unge i bygda, lage ungdomsmat til ungdomsklubben og turmat til barnas turlag. På denne måten kan vi nå en større gruppe med kunnskap om ernæring og helse, sette fysisk aktivtiet og kosthold i sammenheng og bidra positivt på flere arenaer samtidig.

Aktivitet og erfaring vil ha stor overføringsverdi for deltakerne som ved vellykkede kurs, vil ønske å øse av sin kunnskap og erfaringer til sin familie, venner og kjente. Kanskje klarer vi å oppnå at noen av deltakerene starter en matklubb/middagsklubb som kan videreføre kunnskap og interesse for sunn matlaging i hverdagen, som turmat utendørs og møtemat.

Vi søker om totalt kr 79 000,- til å gjennomføre prosjektet. Utgifter som kan komme utover dette vil vi egenfinansiere ved frivillig dugnad. Vi beregner at tre frivillige vil delta hver temakveld og kurskvelder for praktisk hjelp, koordinering, kjøring med privat bil.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0390.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bygstad helselag har gjennomført et målretta og systematisk prosjekt med formidling av kunnskap om ernæring, matlaging og helse i lokalbefolkningen i Gaular og omegn. Målet har vært å gjøre sunn mat mer lettvint, fristende og populært i hverdagen både hjemme, som nistemat og som møte- og fritidsmat. Med dette har forskjellige grupper i befolkninga fått ny inspirasjon til sunnere kosthold og innarbeide ferdigheter og teknikker for lettvint, sunn og praktisk matlagning i hverdagen.
Gjennom prosjektet har vi arrangert temadager innendørs , utendørs og i kombinasjon med lavterskel fysisk aktivitet for barn, unge, foreldre og eldre. Dette via foredrag og praktiske kurs med friluftskokken Per Momrak, ernæringsfysiologene Camilla Laukeland og Hanne Grov , lokalmat og brødentusiast Nina Hjelmeland, 4H-rådgiver Hilde Sværen, fisker Helge Standnes og Berit Nordstrand.
I prosjektet har vi samarbeidet med flere helselag, Cøliakiforeninger, 4H, Barnas turlag, Kompetansenavet for lokal mat, lokale bønder, skole, barnehage, pensjonistlag med flere. Mange frivillige har bidratt med stor entusiasme og velvilje.

Metodikken har vært å inspirere og motivere med bredde, variasjon og gjennom aktiviteter. Vi planlegger en videreføring av prosjektet rettet inn mot skole, barnehage og foreldre. Lege Berit Nordstrand er en av flere vi alt har gjort nye avtaler med!

Prosjektleder/forsker

Heidi Karin Ekehaug

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Mat og helse for folk flest
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2012: kr 79 000
Startdato
15.03.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet