Hagestue ved Førde Helsetun

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for Sunnfjord demensforening sitt aktivitetsprosjekt er å bidra til å styrke trivsel og minke følelsen av isolasjon under corona-epidemien. Spesielt demente føler seg utrygge. De savner sine vanlige omgangsformer og mulighetene for deltagelse i sosiale samvær.

Målgruppen er demente på skjerma avdeling og deira pårørende, men også andre som føler avmakt og nedtrykthet i denne tiden.

Deltagerne i gjennomføringen av prosjektet er Sunnfjord demensforening og ansatte ved Førde helsetun/Sunnfjord kommune.

Gjennomføringen starter i april 2020 med graving og bygging av Hagestue. Vi håper å få åpna hagen til sommeren med konsert og matservering.

Under de rådende omstendigheter må vi ta høyde for at det kan bli nødvendig med justeringer av planene. I forhold til arbeidsmengde hos entreprenør og andre.

Målet for prosjektet er at personer med demens kan delta i aktiviteter hvis forholdene er lagt til rette. Med «aktivitet» tenker vi på alt fra fysisk trening til å delta i vanlig sosialt liv.

Hågen gir en fin mulighet for å gå små turer, og har potensiale for å bli en mer sosial møteplass. Vi ønsker å gjære hagen mer brukervennlig og attraktiv ved å bygge en hagestue. Den kan gi skygge for solen og gjære dager uten sol til fine ute-dager. Frisk luft er et gode som er sterkt undervurdert.

Demensforening knyttes ofte til kurs om diagnose, medisin og hjelp i hjemmet. Det er anerkjent at det er krevende å ha en demenssyk boende hjemme. Det er lite søkelys på hvor krevende det er å overlevere ansvar for omsorgen til sykehjemmet.

Opplevelsen av å ikke kunne bidra på en god måte i omsorgen kan kanskje reduseres ved å ha et OK sted å gå til. Demensforeningen ønsker å synliggjøre seg som en aktør som løfter frem muligheter for deltakelse.

Prosjektleder/forsker

Kristine Wallevik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Hagestue ved Førde Helsetun
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.04.2021