Stavgangskurs 65+

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hensikten med dette prosjekt var å utvikle og gjennomføre stavgangskurs som er tilpasset aldersgruppen 65 år og over

Hensikten med dette prosjekt var å utvikle og gjennomføre stavgangskurs som er tilpasset aldersgruppen 65 år og over.

 

I 2005 gjennomførtes det fire kurs i stavgang i to fylker. Møre og Romsdal i Molde, Ålesund og på Stranda samt på Levanger i Nord-Trøndelag. Kursene samlet til sammen 86 deltagere. Kurset var delt i to teorideler og to praktiske deler utendørs. Ved kurset blev det gjennomgått sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, hvorfor gå med staver samt tips og utordringeren med å lede en gruppe. De praktiske delene av kurset inneholdt følgende hovedmomenter:

 

·        Riktig tilpassing av utstyret

·        Oppvarming

·        Fokusøvelser teknikk

·        Diagonalgang, flatt

·        Diagonalgang, opp- og nedoverbakke

·        Dobbelttak

·        Styrkeøvelser med stav

·        Uttøyning

 

Evalueringene av kursene var svært positive og viste at denne typen kurs er etterspurt. I takt med at stavgang har blitt en populær mosjonsform, er denne typen forholdsvis enkle kurs viktige. Erfaringene fra dette prosjekt viser at det er en stor etterspørsel etter slike tiltak.

Prosjektleder/forsker

Sissel Tegelsrud Kolstad

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Stavgangskurs 65+
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2005: kr 40 000
Startdato
15.01.2005
Sluttdato
30.12.2005
Status
Avsluttet