Hiv og Tuberkulose i Norge

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Diagnostisering av latent TB ved HIV er utfordrende og HIV positive med latent TB har økt risiko for å utvikle aktiv TB. Forekomst av HIV/TB koinfeksjoner i Norge er ukjent og data på bruk av IGRA i diagnostikken og oppfølging av TB infeksjon hos HIV-positive i lav-endemiske land er begrenset.

Målsetting

Denne studien tar sikte på å få oversikt over forekomsten av latent tuberkulose og nytten av IGRA-testene hos HIV positive i Norge, studere andre cellulære eller serologiske markører som kan identifisere personer med aktiv sykdom eller med størst risiko for utvikling av sykdom og som kan brukes som mål på effekt av forebyggende behandling.

Design, metode, materiale

Multisenterstudie med inklusjon av HIV-positive personer fra syv forskjellige sykehus. Samtlige ble screenet for TB med bruk av etablerte rutineprøver for tuberkulose (Mantoux, lunge røntgen, indusert sputum) og IGRA tester. Kohorten ble fulgt opp klinisk og undersøkt med gjentatte QuantiFERON TB Gold (QFT) over en 2-årsperiode. I et mindre utvalg av kohorten ble flere cytokiner analysert som potensielle biomarkører for TB infeksjon. Det ble også gjort analyser av den prognostiske betydningen av vitamin D status hos HIV-positive personer.

Gjennomføring

298 HIV-positive ble inkludert i studien. Prevalensen av aktiv TB var 2% og 21% for latent TB. Største andel affiserte var Innvandrere fra TB-endemiske land. Prevalens av positiv QFT blant HIV-positive fra TB-endemiske land er signifikant høyere blant nylig innvandrede til Norge enn blant de som har bodd flere år i Norge. Færre HIV-positive med latent TB enn forventet fikk TB forebyggende behandling, men ingen deltakere utviklet aktiv TB i løpet av 2-års observasjonstid. . Av cytokinene som ble undersøkt, IP-10 differensierte best mellom aktiv og latent TB. Vår studie viste også signifikante lavere vitamin D hos TB pasienter og en invers korrelasjon mellom 25(OH)D og quantitativ QFT. Signifikant lavere nivå av 1,25(OH)2D ble også observert hos personer med aktiv TB sammenliknet med latent TB pasienter som antyder at vitamin D kan ha en beskyttende effekt mot utvikling av aktiv TB.

Resultater

Resultatene antyder at TB-spesifikke immunrespons avtar etter flere år i et miljø med lav smitte og at HIV-positive på ART som bor i en setting med lav TB smitte har redusert risiko for utvikling av aktiv TB. QFT er praktisk og effektiv diagnostisering av TB men på grunnen av store variasjoner ved gjentatte testing er den ikke egnet til å vurdere effekten av pågående TB-behandling.

Samarbeidspartnere

Multisenterstudie med inklusjon av deltakere fra: Universitetssykehuset i Nord Norge, St Olavs universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Haugesund sykehus, Vestre Viken Drammen sykehus, Oslo universitetssykehus Aker, Sørlandet sykehus. Veiledere: Anne Ma Dyrhol-Riise, Johan Nikolai Bruun.

Videre planer

Resultatene kan bidra til retningslinjer for diagnostisering og behandling av latent TB hos HIV-positive personer bosatt i land med lav forekomst av TB.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Studieresultatene har blitt presentert på diverse konferanser.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Pullar N (2015) Tuberculosis in HIV positive individuals – risk factors, diagnostic methods and follow-up in a low-endemic country. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet.

Artikler:
Wergeland I, Pullar N, Assmus J, Ueland T, Tonby K, Feruglio S, Kvale D, Damås JK, Aukrust P, Mollnes TE & Dyrhol-Riise AM (2015) “IP-10 differentiates between active and latent tuberculosis irrespective of HIV status and declines during therapy.” J Infect, årg. 70, nr. 4, s. 381-391. Epub 2015 jan 15
PMID: 25597826

Pullar N D, Steinum H, Tonby K, Heggelund L, Leiva R A, Ofstad R, Bruun J N & Dyrhol-Riise A M (2014) “Low prevalence of positive interferon-gamma tests in HIV-positive long-term immigrants in Norway.” Int J Tuberc Lung Dis; årg. 18, nr. 2, s. 180-187.
PMID: 24429310

Pullar N, Steinum H, Bruun J & Dyrhol-Riise A (2014) “HIV patients with latent tuberculosis living in a low-endemic country do not develop active disease during a 2 year follow-up; a Norwegian prospective multicenter study.” BMC Infect Dis, 14(1):667. Epub 2014 des 17
PMID: 25515915

Sluttrapport/artikler (pdf)

Thesis Nadine Pullar 2015.pdf
Int J Tuberc Lung Dis 2014.pdf
BMC Inf Dis 2014.pdf
J Infect 2015.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Pullar N (2015) Tuberculosis in HIV positive individuals – risk factors, diagnostic methods and follow-up in a low-endemic country. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet.

Artikler:
Wergeland I, Pullar N, Assmus J, Ueland T, Tonby K, Feruglio S, Kvale D, Damås JK, Aukrust P, Mollnes TE & Dyrhol-Riise AM (2015) “IP-10 differentiates between active and latent tuberculosis irrespective of HIV status and declines during therapy.” J Infect, årg. 70, nr. 4, s. 381-391. Epub 2015 jan 15
PMID: 25597826

Pullar N D, Steinum H, Tonby K, Heggelund L, Leiva R A, Ofstad R, Bruun J N & Dyrhol-Riise A M (2014) “Low prevalence of positive interferon-gamma tests in HIV-positive long-term immigrants in Norway.” Int J Tuberc Lung Dis; årg. 18, nr. 2, s. 180-187.
PMID: 24429310

Pullar N, Steinum H, Bruun J & Dyrhol-Riise A (2014) “HIV patients with latent tuberculosis living in a low-endemic country do not develop active disease during a 2 year follow-up; a Norwegian prospective multicenter study.” BMC Infect Dis, 14(1):667. Epub 2014 des 17
PMID: 25515915

Prosjektleder/forsker

Nadine Durema Pullar

Hovedveileder

Johan Nikolai Bruun

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Hiv og Tuberkulose i Norge
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Universitetssykehuset Nord-Norge, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet