Rehabilitering i eldresenteret

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk i 2005 tildelt kr.815 000 fra Helse og Rehabilitering. Målsetningen var å etablere et system for rehabilitering av hjemmeboende eldre, med lett grad av funksjonssvikt eller sviktende helse, på de lokale eldresentrene.

 

Tiltakene var:

·        Oppsøkende virksomhet og presentasjon av senterets tilbud

·        Transport til og fra eldresenteret

·        Matservering

·        Fysisk trening

·        Selvhjelpsgrupper for definerte problemer

 

Via hjemmebesøk og brev fikk deltakerne tilbud om å delta i en gruppe a tre timer en gang i uken på ett av de tre eldresentrene som var med i prosjektet. Tilbudet omfattet også transport til senteret og mulighet til å få kjøpt et varmt måltid. Gjennom et samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet ble i alt 60 personer rekruttert til å delta i gruppene. I september 2006 ble en pilotgruppe opprettet. I november 2006 kom tre nye grupper i gang, basert på erfaringer fra pilotgruppen. Og de siste to gruppene ble etablert i april 2007. Tolv frivillige meldte seg for å bli gruppeledere. Et program for rekruttering og opplæring av frivillige gruppeledere ble utarbeidet og gjennomført. Det er laget et hefte med innføring i gruppemetode og praktiske råd for andre som vil etablere lignende gruppeaktivitet.

 

Resultatene fra prosjektet viser at oppsøkende virksomhet og tilbud om transport til og fra eldresentrene kan, sammen med enkle gruppetilbud, ha avgjørende betydning for de eldres livskvalitet.


 

Vedlegg og sluttprodukter:

·        Hefte, ”Hvordan lede grupper i eldresentre”; Ina Takle Renskau og Jorunn Dreksler

·        Veileder, ”Tren deg glad – styrke- og balansetrening

·        Samtalekort med spørsmål som innbyr til samtaler og livlige diskusjoner

Prosjektleder/forsker

Ina Takle Renskaug

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Rehabilitering i eldresenteret
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2006: kr 300 000, 2007: kr 515 000
Startdato
01.03.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet