Hjelp, jeg har fått Alzheimer

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets mål var å utvikle og produsere informasjonshefter for personer med demenssykdom

Prosjektets mål var å utvikle og produsere informasjonshefter for personer med demenssykdom. Det ble dannet en gruppe av helsepersonell med spisskompetanse og pårørende. Gruppen valgte hvilke hovedtema informasjonsheftene skulle inneholde og ga viktige innspill. Deretter ble brosjyrene skrevet av helsepersonell og pedagogisk personell. Utkastene ble deretter testet ut i en samtalegruppe med fem personer med demens. Dette var overraskende vellykket for alle parter. Medlemmene i gruppen var svært engasjert og glade for å kunne være til nytte.

 

Tilbakemeldingene fra gruppen førte til et ganske omfattende redigeringsarbeid, forkortningsarbeid samt at tonen i brosjyrene fikk sin endelige form. Det ble utarbeidet seks hefter som er illustrert med tegninger.

 

Hovedtemaene er:

·        Å leve med demens

·        Hva er demens

·        Praktiske råd og hjelpemidler

·        Dine rettigheter og det offentlige støtteapparat

·        Bilkjøring og demens

·        Demens før pensjonsalder

 

Heftene gir et godt grunnlag for å få oversikt over sykdommen og legger grunnlaget for å kunne planlegge framtiden og leve et liv med kvalitet. De kan også være til god hjelp for pårørende når de trenger et utgangspunkt for samtale om sykdommen.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Engh

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Hjelp, jeg har fått Alzheimer
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2002: kr 400 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet