Dugnad mot digitalt utenforskap

Søknadssammendrag

Konsekvensene av å ikke bruke digitale verktøy og internett er mangeartede, og gjør at mange står utenfor sosiale felleskap og mister mulighet til å delta i samfunnet. Eldre over 65 år er en sårbar gruppe som har økt risiko for Covid-19, og som må ta ekstra smittevernhensyn i lang tid fremover. Ved å ta i bruk teknologi kan eldre få styrket sosial støtte og kontakt, samt økt livskvalitet og velvære. Dette prosjektet har som mål å tilby digital opplæring for eldre over 65 år som er spesielt utsatt for sosial isolasjon. Prosjektet vil skape en struktur for digital opplæring i samarbeid med frivillige, som kan videreføres etter prosjektperioden.

Det rekrutteres 10 av organisasjonens lokallag som ønsker å starte opp med digital opplæring for eldre som er utsatt for sosial isolering og digitalt utenforskap. Lokallagene vil med sin lokalkunnskap kartlegge behov i sitt nærområde, og med støtte fra prosjektgruppen sentralt vil de rekruttere eldre deltakere. Prosjektgruppen vil utvikle rekrutteringsmateriell for å rekruttere frivillige «digihjelpere» som kan lære opp eldre med behov. Første tiltaket er å koble digihjelpere og eldre en-til-en. Erfaringer med digital opplæring tilsier at det er viktig med kontinuitet, oppfølging og noen man kan spørre dersom nye problemer oppstår. Det andre tiltaket er å skape møteplasser for digital opplæring hvor digihjelpere og deltagere møter opp innenfor til enhver tid gjeldene smittevernregler. Begge tiltakene er fleksible i forhold til smittevern som gjør at aktivitet vil kunne foregå på tross av endringer.

Prosjektet vil være forankret sentralt, men har som mål å desentralisere ut til alle av Nasjonalforeningens 500 lokallag som ønsker å starte opp etter endt prosjektperiode. Utover å bruke den kompetansen og de arenaene organisasjonen har erfaring med, er det definert tre potensielle muligheter: rekruttere i samarbeid med skoler; rekruttere unge utenfor arbeidslivet; rekruttere ny-pensjonister med digital erfaring.

Prosjektleder/forsker

Maren Odberg Palm

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Dugnad mot digitalt utenforskap
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
13.11.2020