Dugnad mot digitalt utenforskap

Søknadssammendrag

Konsekvensene av å ikke bruke digitale verktøy og internett er mangeartede, og gjør at mange står utenfor sosiale felleskap og mister mulighet til å delta i samfunnet. Eldre over 65 år er en sårbar gruppe som har økt risiko for Covid-19, og som må ta ekstra smittevernhensyn i lang tid fremover. Ved å ta i bruk teknologi kan eldre få styrket sosial støtte og kontakt, samt økt livskvalitet og velvære. Dette prosjektet har som mål å tilby digital opplæring for eldre over 65 år som er spesielt utsatt for sosial isolasjon. Prosjektet vil skape en struktur for digital opplæring i samarbeid med frivillige, som kan videreføres etter prosjektperioden.

Det rekrutteres 10 av organisasjonens lokallag som ønsker å starte opp med digital opplæring for eldre som er utsatt for sosial isolering og digitalt utenforskap. Lokallagene vil med sin lokalkunnskap kartlegge behov i sitt nærområde, og med støtte fra prosjektgruppen sentralt vil de rekruttere eldre deltakere. Prosjektgruppen vil utvikle rekrutteringsmateriell for å rekruttere frivillige «digihjelpere» som kan lære opp eldre med behov. Første tiltaket er å koble digihjelpere og eldre en-til-en. Erfaringer med digital opplæring tilsier at det er viktig med kontinuitet, oppfølging og noen man kan spørre dersom nye problemer oppstår. Det andre tiltaket er å skape møteplasser for digital opplæring hvor digihjelpere og deltagere møter opp innenfor til enhver tid gjeldene smittevernregler. Begge tiltakene er fleksible i forhold til smittevern som gjør at aktivitet vil kunne foregå på tross av endringer.

Prosjektet vil være forankret sentralt, men har som mål å desentralisere ut til alle av Nasjonalforeningens 500 lokallag som ønsker å starte opp etter endt prosjektperiode. Utover å bruke den kompetansen og de arenaene organisasjonen har erfaring med, er det definert tre potensielle muligheter: rekruttere i samarbeid med skoler; rekruttere unge utenfor arbeidslivet; rekruttere ny-pensjonister med digital erfaring.

Prosjektleder

Maren Odberg Palm

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Dugnad mot digitalt utenforskap
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
13.11.2020