Smertemestringskurs

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Lev bedre med smerte – et mestringskurs” er en kombinasjon av kunnskap, praktisk trening og avspenningsteknikker

”Lev bedre med smerte – et mestringskurs” er en kombinasjon av kunnskap, praktisk trening og avspenningsteknikker. Temaene omhandler kontraktskriving, selvhjelpsprinsipper, kommunikasjon, gruppeteknikker og praktisk trening.

 

Formålet med prosjektet har vært:

Utvikle, implementere og utprøve smertemestringskurset for å gi et tilbud som kan bidra til bedre livskvalitet og mestring hos personer med kroniske, funksjonsnedsettende smerter (yrkesaktive og ikke-yrkesaktive).

 

For å kunne utprøve kurskonseptet hos yrkesaktive, var det et ønske om å inngå samarbeid med bedriftshelsetjenester, kommunehelsetjenester, rehabiliterings- og helsesportsentere, fysikalske institutt, bedrifter og legesentre. Samarbeidet var spesielt ønsket med tanke på mulig ekstern videreføring av kursvirksomheten. Dette har vist seg å være svært krevende som tiltak i en frivillig humanitær organisasjon. Til sammen er det utdannet 33 kursledere i de to prosjektfylkene, og det er gjennomført seks deltakerkurs alle i regi av bedriftshelsetjenester.

 

Deltakere som har gjennomført smertemestringskurset har i overtall representert yrkesaktive med langvarige smerteplager. Kursevalueringen viser at de har vært fornøyde og positive til kurset, men har bemerket at noen temaer burde vært gitt mer tid. Deltakerne sier i evalueringen at smertene ikke har endret seg vesentlig, men de har lært å takle dem. De organiserer hverdagen bedre, og egen opplevelse av mestring, fysisk aktivitet, sosial aktivitet og avkobling var betydelig bedre. Mange sier de har lært å ta kroppens signaler på alvor og ta hensyn til dem.

 

For de som har gjennomført smertemestringskurset, har målet vært å unngå sykmelding så lenge som mulig, og i tillegg få bedre livskvalitet.

 

Prosjektet nådde ikke målsettingen om gjennomføring av antall kurs som var planlagt. Årsaksforholdene er flere. Spesielt i bedriftshelsetjenester, fysikalske institutt og rehabiliteringsinstitusjoner har kursene måtte konkurrere med kursledernes egne prioriteringer i tillegg til andre arbeidsoppgaver og gjøremål. Det ble forsøkt å arrangere åpne kurs i Nasjonalforeningens regi gjennom annonsering i lokalpressen, men de måtte avlyses på grunn av manglende interesse.

 

I løpet av prosjektperioden har vi opplevd at kursets tittel har for mye fokus på smerte. De fleste deltakere er yrkesaktive mennesker, og deres største behov har vært å få hjelp til å organisere hverdagen bedre.

 

”Lev bedre med smerte – et mestringskurs” er en tittel som setter fokus på det ”syke”.

Vårt forslag til endret tittel blir : ”Lev bedre i hverdagen – et mestringskurs”.

 

Prosjektleder/forsker

Nina Gram

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Smertemestringskurs
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 1 745 000, 1999: kr 125 000, 2000: kr 958 000
Startdato
01.10.1998
Sluttdato
30.09.2000
Status
Avsluttet