Enslige og sårbare eldre i Gol

Søknadssammendrag

Gol Frivilligsentral vil legge til rette for at flest mulig skal få en sosial møteplass blant enslige og sårbare eldre slik som strikkeklubb, seniorkafé med underholdning og aktiviteter, dataklubb, julaften. Mange av de eldre bor rundt der hvor frivilligsentralen ligger. Mange av disse har knapt vært ute siden mars. Isolasjon og ensomhet kan skape mer sykdom, høyere medisinforbruk og mer ensomhet igjen. Det å se andre mennesker, ansikt til ansikt, le og prate sammen er god medisin. Det skaper innhold i hverdagen, noe å se frem til. Prosjektet vil vare ut 2021, og vil bli videreført som faste aktiviteter på huset.

Ikke minst så gir vi brukerne av tilbudene en sosial møteplass, men også de frivillige. Det er mange frivillige som stiller opp for selv å bli del av et nettverk. Ved å ha slike aktiviteter, skal man ikke se bort i fra at det vil skapes flere møteplasser for folk i kommunen.

Prosjektleder/forsker

Trond Johansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Enslige og sårbare eldre i Gol
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
02.11.2020