Bedre behandling ved perifer karsykdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Nådland IH (2012) “The role of the calf muscle venous pump in exercise hyperaemia. Arterial leg blood flow response to rhythmic calf exercise in the supine and head-up tilted positions in healthy subjects, and in patients with venous insufficiency.” Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-282-8 Nr. 1340.

Artikler:
Nådland IH. Walløe L & Toska K (2009) “Effect of the leg muscle pump on the rise in muscle perfusion during muscle work in humans.” Eur J Appl Physiol., årg. 105, nr. 6, s. 829-841.
doi: 10.1007/s00421-008-0965-6

Nådland IH, Wesche J, Sheriff DD & Toska T (2011) “Does venous insufficiency impair the exercise-induced rise in arterial leg blood flow?.” Phlebology., årg. 26, nr. 8, s. 326-331.
doi: 10.1258/phleb.2011.010092

Nådland IH,. WescheJ, Sheriff DD & Toska: K (2011) “Does Great Saphenous Vein Stripping Improve Arterial leg Blood Flow During Exercise?” Eur J Vasc Endovasc Surg., årg. 41, nr. 5, s. 697-703.
doi: 10.1016/j.ejvs.2011.01.022

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Nådland IH (2012) “The role of the calf muscle venous pump in exercise hyperaemia. Arterial leg blood flow response to rhythmic calf exercise in the supine and head-up tilted positions in healthy subjects, and in patients with venous insufficiency.” Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-282-8 Nr. 1340.

Artikler:
Nådland IH. Walløe L & Toska K (2009) “Effect of the leg muscle pump on the rise in muscle perfusion during muscle work in humans.” Eur J Appl Physiol., årg. 105, nr. 6, s. 829-841.
doi: 10.1007/s00421-008-0965-6

Nådland IH, Wesche J, Sheriff DD & Toska T (2011) “Does venous insufficiency impair the exercise-induced rise in arterial leg blood flow?.” Phlebology., årg. 26, nr. 8, s. 326-331.
doi: 10.1258/phleb.2011.010092

Nådland IH,. WescheJ, Sheriff DD & Toska: K (2011) “Does Great Saphenous Vein Stripping Improve Arterial leg Blood Flow During Exercise?” Eur J Vasc Endovasc Surg., årg. 41, nr. 5, s. 697-703.
doi: 10.1016/j.ejvs.2011.01.022

Prosjektleder/forsker

Inger Helene Nådland

Hovedveileder

Karin Toska

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Bedre behandling ved perifer karsykdom
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag, Avd. for fysiol.
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet