Hjertevennlig matmerking

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet arbeider for å gjøre det lettere for folk flest å velge sunne, hjertevennlige matvarer. I flere andre land som Sverige, Finland, Australia og snart Danmark merkes slike varer i matbutikkene med et lett synlig, farget symbol trykket utenpå innpakningen. Det gjelder mat med mindre mettet fett, mindre tilsatt sukker, mindre salt og for brødvarer mer fiber enn andre produkter av samme varetype. På denne måten kan de sunnere alternativene av f. esk kjøttvarer, påleggstyper, frokostblandinger og de andre varesortene lettere identifiseres. Forbrukerne kan derved få hjelp til et kosthold som forebygger for eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag. Målet for prosjektet er å få etablert en tilsvarende ordning i Norge.

 

De frivillige helseorganisasjonene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke har gjennom sitt samarbeidorgan, Kostforum, engasjert seg meget aktivt i prosjektarbeidet med professor dr. med Bjørn Christophersen, Rikshospitalet som prosjektleder. Prosjektet har skaffet omfattende kunnskap om organisering, gjennomføring og effektene av slike merkeordninger i andre land og etablert gode personlige kontakter med lederne av arbeidet i alle de nevnte landene.

 

Disse kunnskapene har gjort det mulig å drive et aktivt informasjonsarbeide overfor Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial og helsedirektoratet, Nasjonalt råd for ernæring, Nordisk ministerråd og andre ernæringsinteresserte institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Den interessen som på denne måten er skapt, har medvirket til at matvarekjedene ICA og Rimi fra 2006 har startet med sunnhetsmerking i sine butikker. De har startet ved å benytte det svenske Livsmedelsverkets symbol, det grønne og hvite Nøkkelhullsymbolet. Prosjektet vil videre arbeide for at våre myndigheter beslutter enten å velge enten en egen norsk sunnhetsmerking eller en ordning i samarbeide med våre naboland. Medvirkning fra våre offentlige myndigheter er nødvendig for å få gjennomslag for en generell ordning med sunnhetsmerking i den norske matvarehandelen.

Prosjektleder/forsker

Bjørn Christophersen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Hjertevennlig matmerking
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 100 000, 2005: kr 100 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet