Hagen som møteplass

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Eldrebølgen er over oss.

Fra hele Vestnes kommune flytter både eldre- og ny-pensjonister til lettvint leilighet i «asfaltjungelen» i sentrum.

Savnet av en hage er stort for mange av disse.

Det samme gjelder for institusjons- og sykehjemsbeboere.

Det er heller ikke tilrettelagt for småbarnslek i sentrumsnære områder.

Målsetting:
Gi barn og eldre en møteplass med kvalitetstid i naturen der mosjon, sanselig velvære, lek og læring samt kontakt på tvers av generasjoner er viktige ingredienser.

Vi ser for oss

en liten myldreplass som skaper interesse og lyst til gjentatte besøk – om ikke daglig, så kansje ukentlig for de fleste.

Det satset på at hagen brukes aktivr 8-9 måneder i året – og gjerne litt til!

Målgruppe:
De som har måtta gi avkall på egen hage på grunn av helse og alder, kronisk syke, institusjonsbeboere, småbarn, skolebarn og alle som kan ha glede av det gamle miljøet med gamleskolen og løa.

Gjennomføring:
Hagen på vel ett mål omkranser Frivilligsentralen i Vestnes sentrum og området har en del gamle frukttrær som vi prøver å bevare.

Elementer i hagen utenom planter, veier, og sitteplasser blir et romslig lysthus og et lekeareal med diverse installasjoner.
Den fysiske oppbygging av hagen vil ta ca ett år. Det ligger stor dugnadsinnsats i dette prosjektet som er et samarbeid mellom

helselaga i kommunen, det lokale hageselskap og Gamleskulens venner i tillegg til frivilligsentralen.
En del av veiene i anlegget blir tilgjengelig for rullestol og rullator.

Hagen må gro litt til innen den tas i bruk.

Målgruppa kontaktes tidlig i 2012 for planlegging av de ulike aktivitetene ut fra brukernes ønsker og behov.

Prosjektgruppas visjon er: hagevandringer med og uten ledsager,

hagetreff med musikk, lyrikk, og sommerteater, te-selskap i lysthuset, låvedans, st.hans feiring, bursdagsselskap med natursti, frukt og bærplukking med sfo-barn, bondens marked og bakedager(lefse/flatbrød) på låven, planteloppemarked m.m.

Betydning:
Hage/naturglede og hyggelige opplevelser sammen med flere generasjoner gjør hverdagen mindre triviell for den enkelte.

I tillegg til nærkontakt med naturen, frisk luft og mosjon blir summen av dette: helsegevinst.

Fremdriftsplan:
Første skritt er å skaffe resten av pengene til prosjektet hos næringslivet og private. Så tar grunnarbeidet til

og da er det Gamleskulens venner og Hageselskapet Vestnes som tar dugnadsarbeidet sammen med

sentralens frivilligstab. Vi ser fram til å invitere til åpningsfest i mai 2012. Helselaga: Frostad, Rekdal og Øveråsog Frivilligsentralen har hånd om aktivitetene i anlegget, med støtte fra de andre laga i prosjektgruppa.
De forskjellige aktiviteter tilpasses årstidene og vi kobler inn prosjektets samarbeidspartnere: eldreråd, revmatikerne, L.H.L., mental helse, seniordans, pensjonistlaget, foreldrekontakter i barnehager og skole samt bondelaget for å lage ei årsplan for 2012.
Daglig leder i Frivilligsentralen vil trekke i trådene for å opprettholde aktiviteter også i årene som kommer. Vedlikeholdet av anlegget utføres av sentralens frivillige, gamleskulens venner, hageselskapet og forhåpenbtligvis også noen av brukerne.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet fikk eg treg start i og med ar kommunen kom på Robeklista og hadde ikke folk til å ta seg av oppmålingsarbeid og og prosjektbeskrivelse til anbudsrunden. Når vi endelig kom så langt ble arbeidet utlyst med for kort frist, slik at ingen av de som viste inteeresse kom med anbud. Klok av skade ble den påfølgende utlysning gitt med veldig lang frist for ferdigstillelse(10.07.14) noe som var svært uheldig for den frivillige delen av hagearbeidet som gikk ut på planting, duklegging, topping m/singel, bygging av låvebro, utesene og oppsett av lysthus. Svært få jobber dugnad i ferietiden, men vi fikk gjennom det meste ved å bruke helgedager. Lyshuset kom ikke opp før i oktober da det viste seg at anleggsfolka hadde glemt å lage fundament for huset. Vi var da så langt utpå året at vi valgte å vente til våren -15 med den offisielle åpninga

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Det har vært en lang og kronglete vei før en kom i mål, men resultatet overskygger all frustrasjon gjennom de siste årene, og det har vært et stort engasjement i mange leire. Gamleskulens venner og Hagelaget har planer for diverse arrangement kommende sesong. Etterhvert som bær og frukttrær vil yte frukter tenker man å invitere barnehager og sfo-barn til å være med på høsting og bruk av råvarene. Teaterlag og musikklag vil bli utfordra til å servere noe kulturet fra utescena. Det skal lages mobile amfibenker.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport hagen som møteplass.pdf

Prosjektleder/forsker

Anny Gjerde

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Hagen som møteplass
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 265 000
Startdato
25.10.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet