Hagen som møteplass

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Eldrebølgen er over oss.

Fra hele Vestnes kommune flytter både eldre- og ny-pensjonister til lettvint leilighet i “asfaltjungelen” i sentrum.

Savnet av en hage er stort for mange av disse.

Det samme gjelder for institusjons- og sykehjemsbeboere.

Det er heller ikke tilrettelagt for småbarnslek i sentrumsnære områder.

Målsetting:
Gi barn og eldre en møteplass med kvalitetstid i naturen der mosjon, sanselig velvære, lek og læring samt kontakt på tvers av generasjoner er viktige ingredienser.

Vi ser for oss

en liten myldreplass som skaper interesse og lyst til gjentatte besøk – om ikke daglig, så kansje ukentlig for de fleste.

Det satset på at hagen brukes aktivr 8-9 måneder i året – og gjerne litt til!

Målgruppe:
De som har måtta gi avkall på egen hage på grunn av helse og alder, kronisk syke, institusjonsbeboere, småbarn, skolebarn og alle som kan ha glede av det gamle miljøet med gamleskolen og løa.

Gjennomføring:
Hagen på vel ett mål omkranser Frivilligsentralen i Vestnes sentrum og området har en del gamle frukttrær som vi prøver å bevare.

Elementer i hagen utenom planter, veier, og sitteplasser blir et romslig lysthus og et lekeareal med diverse installasjoner.
Den fysiske oppbygging av hagen vil ta ca ett år. Det ligger stor dugnadsinnsats i dette prosjektet som er et samarbeid mellom

helselaga i kommunen, det lokale hageselskap og Gamleskulens venner i tillegg til frivilligsentralen.
En del av veiene i anlegget blir tilgjengelig for rullestol og rullator.

Hagen må gro litt til innen den tas i bruk.

Målgruppa kontaktes tidlig i 2012 for planlegging av de ulike aktivitetene ut fra brukernes ønsker og behov.

Prosjektgruppas visjon er: hagevandringer med og uten ledsager,

hagetreff med musikk, lyrikk, og sommerteater, te-selskap i lysthuset, låvedans, st.hans feiring, bursdagsselskap med natursti, frukt og bærplukking med sfo-barn, bondens marked og bakedager(lefse/flatbrød) på låven, planteloppemarked m.m.

Betydning:
Hage/naturglede og hyggelige opplevelser sammen med flere generasjoner gjør hverdagen mindre triviell for den enkelte.

I tillegg til nærkontakt med naturen, frisk luft og mosjon blir summen av dette: helsegevinst.

Fremdriftsplan:
Første skritt er å skaffe resten av pengene til prosjektet hos næringslivet og private. Så tar grunnarbeidet til

og da er det Gamleskulens venner og Hageselskapet Vestnes som tar dugnadsarbeidet sammen med

sentralens frivilligstab. Vi ser fram til å invitere til åpningsfest i mai 2012. Helselaga: Frostad, Rekdal og Øveråsog Frivilligsentralen har hånd om aktivitetene i anlegget, med støtte fra de andre laga i prosjektgruppa.
De forskjellige aktiviteter tilpasses årstidene og vi kobler inn prosjektets samarbeidspartnere: eldreråd, revmatikerne, L.H.L., mental helse, seniordans, pensjonistlaget, foreldrekontakter i barnehager og skole samt bondelaget for å lage ei årsplan for 2012.
Daglig leder i Frivilligsentralen vil trekke i trådene for å opprettholde aktiviteter også i årene som kommer. Vedlikeholdet av anlegget utføres av sentralens frivillige, gamleskulens venner, hageselskapet og forhåpenbtligvis også noen av brukerne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport hagen som møteplass.pdf

Prosjektleder/forsker

Anny Gjerde

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Hagen som møteplass
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 265 000
Startdato
25.10.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet