Sanglede for personer med demens i Hamarregionen.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

15

Fremdriftsplan

Rekruttering av kormedlemmer og frivillige: Hamarregionen Demensforening (HD), Demenskoordinatorene og kulturskolene informerer om tilbudet i sine kanaler og har alle ansvar for å synliggjøre tilbudet. Aktuelle deltakere som trenger mer informasjon og veiledning i forhold til om tilbudet passer for dem kan samtale med demenskoordinator om dette. Prosjektgruppen informerer også om tilbudet via lokalpressen. Rekruttering av kormedlemmer og frivillige vil skje i forkant av oppstart, men også underveis dersom det er ledige plasser i koret eller behov for flere frivillige. HD vil ha hovedansvar for rekruttering av frivillige og opplæring av disse i samarbeid med demenskoordinatorer. Forberedelse og oppstart: Opplæring av korleder og pianist i forhold til tilrettelegging for personer med demenssykdom vil gjøres delvis av demenskoordinatorer, men det søkes også løsninger for å delta på kurs i regi av Norges Musikkhøgskole eller andre aktuelle aktører. Erfaringsdeling gjennom regionalt samarbeid er også en del av kompetanseinnhentingen. Informasjonsmøte for interessert medlemmer, pårørende og frivillige avholdes 1-2 uker før oppstart i øvingslokalet. HD har hovedansvar for møtet og det ledes i samarbeid med korleder og en demenskoordinator. Fra 20.9 starter koret med ukentlige øvelser onsdager kl. 12 – 14. Selve korøvelsen er beregnet til en time, men med en sosial ramme rundt. Høstsemesteret avsluttes med en liten julekonsert 6.12. Vårsemesteret vil inneholde 1 – 2 konserter i tillegg til ukentlige øvelser. Semesteret ender med konsert og avslutning 5.6. Evaluering av øvelsene og møteplassen med innspill fra deltakere, pårørende, frivillige og ansatte. Evaluering av prosjektgruppens arbeid og hvordan arbeidet eventuelt kan organiseres videre. Rapportskriving.

Prosjektleder/forsker

Helle Jordbræk

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sanglede for personer med demens i Hamarregionen.
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 65 000, 2024: kr 85 000
Startdato
01.10.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring