Mini-utstilling for sykehjem

Søknadssammendrag

Prosjektets mål er å gi beboere på sykehjem et utstillingstilbud i en Korona-hverdag med få kulturopplevelser. Prosjektet går ut på å utforme mini-utstillinger som lånes til, settes opp på og brukes av sykehjem. Mini-utstillingene er forenlig med krav til smittevern, er demensvennlig utformet og bruker ny formidlingsteknologi for å gi målgruppen en interaktiv og sanselig utstillingsopplevelse. Brukermedvirkning står sentralt ved at sykehjemsbeboere og demensrammede er med i utviklingen av prosjektet og mini-utstillingene, og gjennom løpende evalueringer som skal tilpasse mini-utstillingene.

Prosjektet er tverrfaglig med deltagere fra kultur-, helse- og frivilligsektoren. Deltagerne utgjør prosjektgruppen.

Kultursektoren: Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Norsk forsvarsmuseum, Oslo skolemuseum, Norsk jernbanemuseum og Jødisk museum

Helsesektoren: Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (SFF/USHT) i Oslo kommune og Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Frivillig sektor: Nasjonalforeningen, Oslo demensforening
Mobilt minimuseum, ideelt AS: (prosjektleder)

Prosjektperioden er fra mai 2021 til juni 2022

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Hutchison

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Mini-utstilling for sykehjem
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2021