Aktivitetsvenn – hjemmeboende med demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SammendragBakgrunn
Tilrettelagte aktiviteter etter behov og interesser kan gi økt livskvalitet og føre til bedre mestring av hverdagen for personer med demens, men disse er avhengige av en som kan delta i aktiviteten sammen med seg. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å utvikle en ordning med fritidskontakter til hjemmeboende demenssyke der vi kopler personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats for andre med personer med demens. Som sekundæreffekt kan aktivitetstilbud til den syke være tilbud om avlastning til nærmeste pårørende.

Målsetting
Formålet er å utvikle og etablere en ordning med fritidskontakter slik at hjemmeboende personer med demens får et individuelt tilpasset fritidstilbud og muligheter til en aktiv og innholdsrik hverdag. Hovedmålet for prosjektet blir 1) å rekruttere og veilede fritidskontakter, og 2) å utvikle og prøve ut et opplærings- og oppfølgingstilbud som fritidskontaktene opplever så godt at de vil føle seg trygge i rollen som fritidskontakter.

Målgrupper
Primærmålgruppe er hjemmeboende demenssyke, i Stavanger innledningsvis, med mål om gradvis utvidelse til mange kommuner, etter hvert også utenfor fylket. Pårørende til hjemmeboende med en demenssykdom og frivillige fritidskontakter kan også sees som målgrupper.

Gjennomføring
Prosjektet har 5 hovedtiltak: 1) Utvikling av innholdet i fritidskontaktordningen, 2) Rekruttering av fritidskontakter, 3) Utvikle og gjennomføre opplæring og oppfølging av fritidskontakter, 4) Utprøving av fritidskontaktordningen; kopling av frivillige og hjemmeboende med demens, 5) Utvikling av en Fritidskontaktveileder (bok-/hefteformat).
Til dette søkes det om 100 % prosjektleder over 2 år. Prosjektleder har ansvar for fremdrift og ledelse av prosjektet i henhold til hovedtiltakene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Prosjekt aktivitetsvenn i Stavanger_des 16.pdf

Prosjektleder/forsker

Olaug Kvalstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Aktivitetsvenn – hjemmeboende med demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2013: kr 663 000, 2014: kr 782 000
Startdato
22.05.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet