Sosiale møteplasser for eldre på Ombo

I samarbeid med

Prosjektleder/forsker

Kari Skaar

Detaljer
Program
Ekspress (høst 2018)
Prosjektnavn
Sosiale møteplasser for eldre på Ombo
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2018: kr 20 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
07.12.2019
Status
Avsluttet