B-vitaminer og hukommelse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Vi har tidligere vist i både norske og utenlandske studier at B-vitaminer er knyttet til hukommelse og kognisjon (evne til å resonnere/tenke) hos eldre. Dersom man mangler visse B vitaminer, spesielt folat eller vitamin B12, så øker risiko for hukommelsestap og demensutvikling. Dette prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen og Universitetet i Oxford.

 

Målsetting:  1) Å undersøke vitamin B12 status i blodet hos en eldre norsk befolkning, inkludert hvilken kost- og matvaregrupper som kan bistå til bedre vitamin B12 status. 

2) Å studere sammenhengen mellom vitamin B12 status og nedsatt kognisjon/hukommelse or risiko for hjernesvinn.

 

Resultater: Hos eldre deltagere (71-73 år) fra Hordaland Homocysteinstudien fant vi at vitamin B12-mangel var sjelden (2-3 %). Eldre befolkninger i andre land har langt oftere vitamin B12-mangel (10-30 %). Inntaket av vitamin B12 fra mat var relativt høyt hos denne gruppen av vestlendinger; det var spesielt inntak av melkeprodukter og fisk som bisto til bedre vitamin B12-status i blodet.  Nordmenn har høyt melkeinntak, og deler av Norge, Vestlandet inkludert, har høyt fiskeinntak, noe som kan forklare at få av vestlendingene hadde vitamin B12-mangel.

I Hordalandsstudien var det ingen sammenheng mellom vitamin B12-status i blodet og nedsatt kognisjon eller hukommelse, kanskje fordi få personer har lav vitamin B12. Vi fant imidlertid at hos personer med symptomer på depresjon eller personer med ApoE4, den viktigste genetiske risikofaktoren for Alzheimers sykdom, så bidro lav vitamin B12 til en ytterligere øket risiko for dårlig kognisjon. I den kjente OPTIMA-studien fra Oxford ble hjernens størrelse (volum) undersøkt hos friske eldre med billedteknologien MR hvert år over en periode på 5 år. Vi fant da at personer med lav vitamin B12 hadde økt hjernesvinn, dvs hjernen skrumpet raskere. Økt hjernesvinn er et karakteristisk funn hos demenspasienter.

 

Konklusjon: I dette prosjektet har vi vist at høyt inntak av melk og fisk er knyttet til bedre vitamin B12-status, og at inntak av melk og fisk kanskje kan beskytte mot vitamin B12-mangel som ellers er vanlig hos eldre. Vi har videre funnet at vitamin B12-status er knyttet til hjernesvinn, en sterk risikofaktor for demens. Vi har videre vist at i vestlandsbefolkningen med sine gode vitamin B12-status, så var vitamin B12 ikke knyttet til kognisjon med unntak av enkelte grupper med høy risiko for demens.

I videreføring av dette prosjekt har vi nylig fullført en placebo-kontrollert studie hos personer med mild kognitiv svikt. Kombinasjonen av vitaminen folat, B12 og B6 bremset hjernesvinn og reduserte videre hukommelsestap. MR-undersøkelse viste at B-vitaminen beskytter de delene av hjernen som rammes ved Alzheimers sykdom. Videre studier er nødvendig, men god B-vitaminstatus kan sannsynligvis bidra til å bremse demensutviklingen.

 

Doktorgradsavhandling:

Vogiatzoglou A (2010) Vitamin B12 status: Determinants, Biomarkers and Brain function. University of Oxford, Department of Physiology, anatomy and Genetics.

Prosjektleder/forsker

Anna Vogiatzoglou

Hovedveileder

Helga Refsum

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
B-vitaminer og hukommelse
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
28.08.2006
Sluttdato
27.08.2009
Status
Avsluttet