Kvinner sammen for egen helse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet ”Kvinner sammen for egen helse” ønsket å fokusere på kvinner som ressurspersoner i forhold til forebygging av hjerte- og karsykdom i egne miljøer. Arv, migrasjon og livsstil gjør den sørasiatiske befolkningen i vestlige land, mer utsatt for diabetes og hjerte- og karsykdom. Vi valgte å fokusere på en homogen gruppe, og det var naturlig å satse på den største innvandrergruppen i Oslo, kvinner med pakistansk bakgrunn. Vi håpet på å få tak i kvinner som etter noe opplæring, skulle drive forebyggende tiltak i sine nærmiljø.

 

Forsøk på å rekruttere ressurspersoner til å være gruppeledere ble gjort gjennom etablerte, sosiale møtesteder. I en kortere periode var grupper i gang med trening og gåturer. Etter hvert ble det stort frafall i disse gruppene grunnet årstid med snø, høytiden Ramadan og personlige grunner. Dette resulterte i at gruppetreningen ble mer sporadisk. På sikt så vi at det ikke var mulig å rekruttere kvinner som ressurspersoner over tid, men de var veldig interessert i helsebudskapet. Det var mer hensiktsmessig å holde foredrag og diskusjonsforum om hjerte- og karsykdom, kosthold og fysisk aktivitet for å nå ut med budskapet. For å trekke nok folk, fant vi at tett samarbeid på de naturlige møteplassene som for eksempel moskeen, var viktig. På denne måten ble foredragene holdt med samme budskap, men i en setting som gjorde at man nådde flere i målgruppen.

 

Prosjektet har blant annet resultert i et foredrag om hjerte- og karsykdommer og brosjyremateriell på både urdu og norsk. Brosjyremateriellet er gratis og både foredrag og brosjyrer kan brukes fritt innen og utenfor organisasjonen. Under prosjektets gang har Nasjonalforeningen for folkehelsen lært seg mye om hvordan man kan jobbe opp mot denne del av innvandrerbefolkningen for å nå frem med et viktig budskap.

 

Prosjektleder/forsker

Christine Thorshaug Swenson

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Kvinner sammen for egen helse
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2008: kr 334 000
Startdato
01.06.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet