Seminar for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunnen er at det er viktig med informasjon til hjemmeboende med demenssykdom og deres pårørende. Det er også viktig at de kan møtes og bygge seg et nettverk. Målsetningen er at både de som er syke og deres pårørende skal få en bedre hverdag og en timeout slik at det på en måte blir litt avlastning på de pårørende.

Målgruppe er hjemmeboende med demens sykdom og deres pårørende i Glåmdalsregionen. Prosjektet startet i vinter med planlegging og booking av konferansested. Stedet for konferansen er Finnskogtoppen Velværehotell, det er et veldig bra sted og ha en slik samling. Har hatt flere møter i seminarkomitèen. Har jobbet med foredragsholdere og program, har også hatt møte med kommunelegen i Kongsvinger, og har fått godt samarbeid med henne. Skrevet program og invitasjon til seminaret, og distribuert ut til aktuelle kandidater, brukt demensteam i kommunen til distribusjon. Har også hatt annonse inne i lokalavis.

Prosjektleder

Astrid Wester Storberget

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seminar for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 92.000
Startdato
30.03.2021