Trivselshage – sansehage

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn og målsetting: Uteanlegget ved Solliheimen sykehjem ble ikke prioritert i forhold til vedlikehold og oppgradering etter at sykehjemmet ble rehabilitert i 2002. Området var ikke trygt for de eldre å bevege seg på og var ikke fremkommelig for rullatorer og rullestoler. Personal, brukere og pårørende prøvde å gjøre en opprydding og forskjønning. Det monnet ikke til å omarbeide det område som brukerne kunne bevege seg fritt på og som kunne gi gode opplevelser og fremskape minner, en trivselshage.

 

Personalet på sykehjemmet bestemte seg for å sette i gang en dugnad for hagen, og lagde i 2005 en revy som innbrakte kr.35.000 og ble starten på hageprosjektet, som etter hvert ble delt i 3 deler. De totale kostnadene var beregnet til over 400.000 kr, men veldig mye ble dekket gjennom dugnad og gaver. Del 1 er et innebygd atrium og del 2 en hellebelagt uteplass omkranset av roser, ett ”roselysthus”. En pensjonert herredsgartner kom tidlig med i prosjektet og har vært til uvurderlig hjelp, påtok seg å være arbeidsleder for del 1 og 2.

 

Del 3 var den delen av prosjektet som det ble søkt om midler fra Helse og Rehabilitering. Dette er ett område utenfor demensavdelingen. Demens foreningen i Fredrikstad og omegn søkte om kr.150.000. Denne delen av prosjektet var kostnadsberegnet til kr.180.000. Det ble innvilget kr.150.000. Begrunnelsen på tildelingen var den store egeninnsatsen arbeidsmessig og økonomisk. Målsettingen for hele prosjektet var å skape en tilgjengelig og pen hage der man trygt kan bevege seg, som kan stimulere sansene.

 

Gjennomføring: Hagekomiteen består av personalet ved sykehjemmet, landskapsarkitekt og pensjonert herredsgartner. Andre aktuelle aktører ble med ved behov. Det ble sendt ut en anbudsrunde på bearbeidelsen av hageprosjektet 3. Anleggsfirmaet som kunne gi det beste tilbudet startet opp våren 2008 og sluttførte sitt arbeid først sommer 2009. Denne forsinkelsen pga andre uforutsette arbeider ved sykehjemmet.

 

Resultater: Hageprosjektet har bidratt til å forskjønne omgivelsene ved sykehjemmet. Uteplass utenfor demensavdelingen har blitt et hyggelig og populært tilholdssted for beboerne på demensavdelingen. Gangstien som ble belagt med pen stein har blitt brukervennlig for rullestol og rullator. Sittebenk til å hvile seg på under vandringen på stien har kommet på plass, frukttrær, bærbusker og andre prydbusker har blitt plantet. Dette vil etter hvert vokse til og forhåpentligvis gi flere gode opplevelser og noe skjerming i forhold til innsyn. Alle beboere på sykehjemmet kan benytte seg og ha tilgang til dette arealet.

 

Videre planer: Når det gjelder vedlikeholdet med trivselshagen er det satt av noen midler til dette arbeidet. Arbeidsgruppa vil jobbe videre med en vedlikeholdsplan. Foreløpig er det nedtegnet en liste over hva som må beskjæres og når det skal gjødsles osv. Selv om hovedarbeidet er sluttført vil vi jobbe videre med å få ting på plass som gjør dette til et enda triveligere sted, f.eks flere gammeldagse stauder og lignende. Når det gjelder et gjerde på utsiden får vi vurdere behovet etter hvert.

 

Prosjektleder/forsker

Grethe Kylstad Larsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Trivselshage – sansehage
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Solliheimen sykehjem
Beløp Bevilget
2008: kr 150 000
Startdato
01.09.2008
Sluttdato
31.08.2009
Status
Avsluttet