Markering Alzheimerdagen og støttekonsert demensaksjonen

Søknadssammendrag

Sel Demensforening ønsker å markere Alzheimerdagen med blant annet en storstilt støttekonsert for demensaksjonen i Otta kulturhus. På denne støttekonserten stiller 5 lokale band opp gratis for det gode formålet. I tillegg vil vi samme uken arrangere åpen dag på Glittersjå Fjellgård, gratis kinoforestilling med “The Father”, samt ha flere småkonserter på de ulike institusjonene og på Aktivitetshuset i Otta sentrum.

Målet er å skape hyggelige treffsteder for mennesker med demenssykdom og deres pårørende spesielt, og lokalbefolkningen generelt. Sel Demensforening ønsker med de nevnte aktivitetene å få økt fokus på demenssykdom og skape positive opplevelser rundt denne tøffe sykdommen. Ved å formidle god og nyttig informasjon, sammen med de musikalske opplevelsene, vil det forhåpentligvis gi større kunnskap og bryte ned noen tabuer rundt denne sykdommen som rammer så mange.

Sel Demensforening ønsker å få ut budskapet at det er ingen skam å bli rammet av en demenssykdom, og håper at de kan lykkes med at flere søker hjelp tidligere i sykdomsforløpet. Pengene fra støtteaksjonen vil uavkortet gå til demensaksjonen og forskning på demenssykdom. Støtten fra Stiftelsen DAM vil gjøre at de nå kan gå enda bredere ut på alle arrangementene sine og forhåpentligvis glede enda flere!

Prosjektleder

Anita Koot

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Markering Alzheimerdagen og støttekonsert demensaksjonen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
18.05.2021