Second step

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet startet høsten -97 med oversettelsen av del 1 og del 2

Prosjektet startet høsten -97 med oversettelsen av del 1 og del 2. (1.- 4. klasse). Opprinnelig er dette et amerikansk undervisningsopplegg for grunnskolen utviklet av Committee for Children, en non-profit organisasjon i Seattle, USA.

 

Opplegget ble oversatt av Brevik, Garvik og Vollan. Det norske navnet er Steg for steg. Sluttdato for prosjektet ble satt til høsten 1998, og ved prosjektes avslutning ble det klart at Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk utvidet prosjektstøtte for 1999 og 2000. Dette prosjektet er dermed å regne som et forprosjekt, og en mer omfattende sluttrapport vil lever inn våren 2001. Denne sluttrapporten tar for seg perioden periode høst -97 og hele året 1998.

 

Alt materiell ble trykket opp og produsert i april/mai og levert til Oscarsgate. Vi engasjerte skoleelever og skoleorkester til å sortere leksjoner og ferdigstille pakkene for utsendelse. Arbeidet ble gjort i 5. etg. i Oscarsgate. Dukkene ble pakket i små esker hos Pensjonistbedriften på Grunerløkka.

 

Lobo grafisk trykket opp plansjene, plakatene og lærerveiledningene. Dukkene for 1. klasse bestilte vi fra Folkmanis i Tyskland. Produksjon og tilrettelegging av kassetten og videoen ble ledet av Carl Jørgen Nordlander Lie.

 

Det er avholdt ca 60 kurs over hele landet med totalt ca 2900 personer på kurs i tillegg til at sannsynligvis opptil 800-900 stk. har fått en kort presentasjon på møter. Våre fem kursledere har holdt kurs både for Pedagogisk Nettverk og for oss. Tre andre lærere/rektorer har holdt lokale kurs om Steg for steg utfra erfaringer fra egen skole. De kommer fra skoler som har jobbet med Second Step i flere år.

 

Prosjektet viste seg å være svært vellykket og at det var et stort behov for et metodisk hjelpemiddel til bruk i undervisningen av sosial kompetanse i skolen. Prosjektet ble derfor omdefinert til å vare i tre år, og vil dermed avsluttes i desember 2000.

 

Ny prosjektleder (fra 1. september til 31. desember) i hovedprosjektet, som er utvidelsen av dette opprinnelige prosjektet, er Kristine Skaar, konsulent sosial kompetanse i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Prosjektleder/forsker

Lillian Grundt

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Second step
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
1998: kr 325 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet