Å forstå MR-informasjon til MS-pasienten

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Omtrent 12.000 personer i Norge lever i dag med MS sykdommen. Hvert år får mellom 450 og 550 nye personer i Norge MS-diagnosen. En sentral metode for utredning av sykdommen er MR-undersøkelser, som brukes for å diagnostisere sykdommen og for å bedømme virkning av behandling i sykdomsforløpet. MS forbundet har i dag ingen opplysninger om MR på nettsidene sine, men ser et stort behov for informasjon til pasientene (se brukerundersøkelse og ekspertuttalelse). Vi vil lage to korte informasjonsfilmer som skal danne grunnlaget for en ny kategori “Om MR” på MS-forbundets hjemmeside.

Målsetting for prosjektet

Vårt mål er å øke kunnskap, mestringsfølelse og trivsel av MS-pasienter ved å tilby lettforståelig, kvalitetssikret informasjon om MR. Vi skal også skape et flott kommunikasjonsverktøy til helsepersonell og pårørende av MS-pasienter.

Målgruppe

12.000 norske MS-pasienter, alle som blir sendt til MR pga av mistenkte MS-symptomer, helsepersonell som henviser til MR, og pårørende til MS pasienter

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Filmene skal vise 3 MS-pasienter og deres møte med forskjellige eksperter fra helsevesen. På denne måten kombinerer vi personlige erfaringer med praktisk veiledning og teoretisk bakgrunnsinformasjon om selve MR-metoden. Vi skal skape identifikasjonsmuligheter ved å vise ekte mennesker som deler sine erfaringer. Filmene skal fremme god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell og motivere til brukermedvirkning, ved å hjelpe pasienten å diskutere MR-resultatene sine med sin behandlende lege. Slik kan de finne den beste behandlingen sammen. Filmene vil bli produsert hos spesialisten og på sykehuset. For å skape størst mulig identifikasjonsmulighet, skal vi møte tre forskjellige pasienter og eksperter fra helsevesen med ulik alder og kjønnsfordeling. Informasjon og forklaringer skal formidles gjennom reelle samtaler mellom pasient og helsepersonell. Vi vil utvikle et detaljert manus sammen med en utvalgt brukergruppe av MS-pasienter. Vi vil kombinere pasientsamtalene med utdrag fra et intervju med radiologen MD, PhD Mona Beyer(UiO) eller Prof. Hanne Harbo (UiO), som er enestående MR-eksperter. Med målrettede spørsmål kan vi på denne måten garantere at pasientene vil få alle informasjoner som vi ønsker å formidle.

Fremdriftsplan for prosjektet

MS-forbundet vil implementere filmene på nettsiden, dele i nyhetsbrev, medlemsblad og på sosiale media, overvåke kommentarfeltene, svare på spørsmål fra brukere og gjennomføre brukerundersøkelser for effektevalueringen. Takepart media+science bistår i planlegging og gjennomfører filmproduksjonen Fremdriftsplan: Planlegging og rekruttering av brukergruppe, eksperter og pasienter: 2-3 måneder, Filmopptak: 4 dager, Postproduksjon: 1-2 måneder

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vårt mål var å øke kunnskap, mestringsfølelse og trivsel av MS-pasienter ved å tilby lettforståelig, kvalitetssikret informasjon om MR. Vi har også skape et flott kommunikasjonsverktøy til helsepersonell og pårørende av MS-pasienter.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Oppsatte effektmål ble nådd i henhold til søknadsskjema.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

12000

Prosjektgjennomføring/Metode

I tillegg til implementering av filmene på nettsiden, har vi delt dem på MS forbundets sosiale media kanaler, som Facebook og Youtube, i våre medlemskanaler (nyhetsbrev, medlemsblad) og gjennom våre faglige kanaler (konferanser, kontakt med helsevesen). For å evaluere den positive effekten av filmene, har MS-forbundet gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse. MS forbundet har god erfaring med slike undersøkelser fra før og bruker profesjonelle partnere for utvikling og gjennomføring for å sikre kvaliteten av resultatene. Svarene har blitt samlet inn fortløpende og resultatene vil beskrives i en sluttrapport 6 måneder etter lanseringen. I tillegg gir har kommentarfunksjonen i sosiale media gitt oss en direkte kvalitativ tilbakemelding fra brukerne. Her svarer vi på spørsmål og gir pasientene ekstrainformasjon om ønskte temaer. Gjennom analysefunksjoner på sosiale medier måler vi også den kvantitative effekten (rekkevidden av videoene).

Resultater og resultatvurdering

Et prosjekt som hjelper mennesker med MS til å bruke MR som en god støtte og diagnostikk i forhold til sykdommens utvikling.

Oppsummering og videre planer

I forhold til akseptanse hittil vil Prosjektet bli fulgt opp videre.

Prosjektleder

Solgun Hauffen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Å forstå MR-informasjon til MS-pasienten
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 338 000
Startdato
14.12.2020
Sluttdato
02.08.2022
Status
Under gjennomføring