Kontaktperson

Kristi Herje Haga

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

MS-forbundet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2000.

I 2024 HAR MS-forbundet FÅTT STØTTE TIL21prosjekt
det utgjør826.500kroner
siden første tildeling i 1997 har ms-forbundet fått støtte til300prosjekter
totalt har ms-forbundet fått72.327.472kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom MS-forbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter