Vaksinerespons ved MS

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn og relevans: I Norge lever over 12 000 personer med multippel sklerose (MS), en betennelsessykdom i sentralnervesystemet. Det finnes ingen kur, men i løpet av de siste 20 årene har det blitt utviklet flere typer sykdomsbremsende behandlinger, både medikamenter og autolog hematopoietisk stamcellebehandling, som alle påvirker immunforsvaret (fellesbetegnelse «MS-behandlinger»). Erfaring fra andre pasientgrupper tyder på at lignende behandlinger påvirker den beskyttende effekten av vaksiner. Det foreligger dessverre ytterst få studier i dag som omhandler vaksinerespons hos MS-pasienter. Disse forsøkene inkluderer som regel få pasienter og fokuserer på mindre potente behandlinger. Grunnet et økende antall tilgjengelige behandlingsalternativer trengs det et stort pasientgrunnlag for å kunne besvare viktige spørsmål om vaksinerespons i forbindelse med både denne og evt. fremtidige pandemier og vaksinasjonsprogrammer. Resultatene av Nevrovax vil ha stor relevans for både fremtidig valg av behandling, og for råd vi gir til våre pasienter, kollegaer og andre beslutningstakere. Design og metode Nevrovax sammenligner vaksineeffekten hos personer med MS og friske kontroller. Vi gjør ingen legemiddelintervensjon, men ber pasienter og kontroller som vaksineres mot covid-19 om å bidra med svar på noen spørsmål og en blodprøve etter fullvaksinasjon og to år senere. Vi ber pasientene om å gi relevante bakgrunnsopplysninger i et kort elektronisk spørreskjema og innhenter supplerende opplysninger fra Norsk MS Register. Vi vil benytte friske individer samlet i COVID-19-biobanken ved Oslo Universitetssykehus (OUS; n=500) som sammenligning. Vi vil undersøke vaksineresponsene både ved å se på mengden spesifikke antistoffer som er dannet i etterkant av forskjellige vaksinasjoner (humoral immunrespons), ved å se på T-celle aktivering (cellulær immunrespons) og ved å undersøke gjennomgåtte infeksjonssykdommer (ved bruk av Meldingssystem for smittsomme sykdommer; MSIS). Informasjon om mottatte vaksiner hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Etikk Vi vil kun gjennomføre dette prosjektet med godkjenning fra REK og lokalt Personvernombud ved OUS. Antatt virkning Vi vil få svar på om vaksineresponsen er nedsatt hos MS-pasienter med og uten behandling. Resultatene vil hjelpe MS-pasienter og deres behandlere med valg av type MS-behandling, vaksinasjonsstrategi generelt og før utenlandsreiser. Videre vil det være av betydning for råd til pasienter og myndigheter, spesielt i perioder med mye smittetrykk, som under en pandemi og prioritering ved massevaksinering. Formidling Vi vil publisere minst fire vitenskapelige artikler og presentere resultatene på nasjonale og internasjonale kongresser for å nå ut til behandlere og myndigheter. Videre vil vi ta kontakt med media, publisere populærvitenskapelige artikler i MS-bladet, holde åpne foredrag i samarbeid med MS-forbundet og lokale MS-foreninger og publisere på sosiale medier for å nå ut til personer med MS.

Søknadssammendrag

Bakgrunn og relevans: I Norge lever over 12 000 personer med multippel sklerose (MS), en betennelsessykdom i sentralnervesystemet. Det finnes ingen kur, men i løpet av de siste 20 årene har det blitt utviklet flere typer sykdomsbremsende behandlinger, både medikamenter og autolog hematopoietisk stamcellebehandling, som alle påvirker immunforsvaret (fellesbetegnelse «MS-behandlinger»). Erfaring fra andre pasientgrupper tyder på at lignende behandlinger påvirker den beskyttende effekten av vaksiner. Det foreligger dessverre ytterst få studier i dag som omhandler vaksinerespons hos MS-pasienter. Disse forsøkene inkluderer som regel få pasienter og fokuserer på mindre potente behandlinger. Grunnet et økende antall tilgjengelige behandlingsalternativer trengs det et stort pasientgrunnlag for å kunne besvare viktige spørsmål om vaksinerespons i forbindelse med både denne og evt. fremtidige pandemier og vaksinasjonsprogrammer. Resultatene av Nevrovax vil ha stor relevans for både fremtidig valg av behandling, og for råd vi gir til våre pasienter, kollegaer og andre beslutningstakere. Design og metode Nevrovax sammenligner vaksineeffekten hos personer med MS og friske kontroller. Vi gjør ingen legemiddelintervensjon, men ber pasienter og kontroller som vaksineres mot covid-19 om å bidra med svar på noen spørsmål og en blodprøve etter fullvaksinasjon og to år senere. Vi ber pasientene om å gi relevante bakgrunnsopplysninger i et kort elektronisk spørreskjema og innhenter supplerende opplysninger fra Norsk MS Register. Vi vil benytte friske individer samlet i COVID-19-biobanken ved Oslo Universitetssykehus (OUS; n=500) som sammenligning. Vi vil undersøke vaksineresponsene både ved å se på mengden spesifikke antistoffer som er dannet i etterkant av forskjellige vaksinasjoner (humoral immunrespons), ved å se på T-celle aktivering (cellulær immunrespons) og ved å undersøke gjennomgåtte infeksjonssykdommer (ved bruk av Meldingssystem for smittsomme sykdommer; MSIS). Informasjon om mottatte vaksiner hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Etikk Vi vil kun gjennomføre dette prosjektet med godkjenning fra REK og lokalt Personvernombud ved OUS. Antatt virkning Vi vil få svar på om vaksineresponsen er nedsatt hos MS-pasienter med og uten behandling. Resultatene vil hjelpe MS-pasienter og deres behandlere med valg av type MS-behandling, vaksinasjonsstrategi generelt og før utenlandsreiser. Videre vil det være av betydning for råd til pasienter og myndigheter, spesielt i perioder med mye smittetrykk, som under en pandemi og prioritering ved massevaksinering. Formidling Vi vil publisere minst fire vitenskapelige artikler og presentere resultatene på nasjonale og internasjonale kongresser for å nå ut til behandlere og myndigheter. Videre vil vi ta kontakt med media, publisere populærvitenskapelige artikler i MS-bladet, holde åpne foredrag i samarbeid med MS-forbundet og lokale MS-foreninger og publisere på sosiale medier for å nå ut til personer med MS.

Prosjektleder/forsker

Gro Owren Nygaard

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Vaksinerespons ved MS
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024