Fra www til zzz: Digital søvnbehandling for personer med MS

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Insomni er utbredt blant personer med Multipel Sklerose (MS). Det er et viktig terapeutisk mål å forbedre søvn, men det er få effektive behandlinger tilgjengelig. Kognitiv adferdsterapi for insomni (CBT-I) har blitt studert i andre pasientgrupper og er anbefalt behandling for kronisk insomni. Tilgangen til CBT-I er begrenset siden antallet pasienter er mye høyere enn antallet tilgengelige terapeuter. Hel-automatiserte digitale versjoner av CBT-I (dCBT-I) har derfor blitt utviklet. Om denne typen behandling er effektiv for personer med MS eller om forbedret søvn kan føre til forbedring i fatigue (utmattelse, tretthet), mental helse og kognitiv fungering er ikke kjent. Hovedmålet med denne studien er å teste om dCBT-I er effektiv i å redusere insomni alvorlighet for personer med MS etter behandling (9 uker etter oppstart). Delmål er a) å teste om dCBT-I er effektiv i å redusere fatigue, psykiske plager og kognitiv fungering og b) undersøke gjennomførbarheten til dCBT-I for personer med MS. Dette er en ny fremgangsmåte med digital behandling for et vanlig problem i MS, som kan føre til økt tilgjengelighet av en lavterskel behandlingsform.

Prosjektleder

Simen Berg Saksvik

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Fra www til zzz: Digital søvnbehandling for personer med MS
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
St. Olavs hospital, Divisjon psykisk helsevern
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
15.08.2023
Sluttdato
15.10.2027
Status
Under gjennomføring