MS-koronalinje

Stor usikkerhet og stengte tilbud har gjort at MS-forbundet har etablert en faggruppe som tar i mot telefoner om koronaepidemien fra hjemmekontor.

MS-koronalinje vil betjenes av nevrolog, sosionom, ergoterapeut og psykolog. Foto: MS-forbundet

Personer med MS er i risikogruppen og kan ha stort behov for støttende samtaler og god informasjon i forbindelse med korona. MS-forbundet vil opprette en telefontjeneste der de med MS og deres pårørende kan komme med spørsmål relatert til korona.

– Vi er i ferd med sette opp en egen telefonlinje hvor vi inviterer til MS-relaterte spørsmål, først og fremst knyttet til personer med MS sin situasjon og hvordan de berøres av pandemien, forteller assisterende prosjektleder Hilde Tretterud Næss.

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Linjen skal betjenes av nevrolog, sosionom, ergoterapeut og psykolog som er ansatt ved MS-senteret Hakadal.

Initiativet ble tatt for i mars, da MS-forbundet så at de ikke kunne ha pasienter på senteret. Behovet for videre kontakt med spesialister var stort og mange var usikre hvordan de skulle takle sykdommen i den oppståtte situasjon.

– Vi er glad for å kunne gi mulighet til telefonkontakt nå i denne perioden. Et tilbud der smittevernhensyn ivaretas godt fordi personer med MS kan ringe hjemmefra og prosjektgruppen kan jobbe fra hjemmekontor, sier Næss.

Hun forteller at de har også telefonkontakt i forbindelse med det ordinære tilbudet vårt. Dette tilbudet innebærer derfor ikke noen nye løsninger, men er forhåpentligvis et tilbud personer med MS kan ha glede og nytte av i denne spesielle tiden.

MS-koronalinjen har også egen Facebook-side, som du kan følge her.

Foto: MS-forbundet

Sluttrapportsammendrag

Det har vært gjennomført 100 samtaler fra oppstart 20 april tom 3 juni. Telefontjenesten var åpen mandag til fredag fra kl 10 til 14 i denne tidsperioden med 2 ansatte per dag. Det ble noen justeringer etter pågang og angitte behov fra innringere slik at tilgjengelig personell ble benyttet spredd over drøye 5 uker for å få mest mulig ut av tildelte midler.

Vi hadde forestilt oss på forhånd at det ville komme mange samtaler rundt tematikken psykisk helse, da tilbudet også ble vinklet mot dette. Mange av samtalene dreide seg likevel om MS-medisiner/immunmodulerende behandlinger og bekymringer rundt dette. En hypotese vi har i etterkant er at det er enklere å snakke om konkrete emner som medisiner, arbeid, skole- og barnehageoppstart, enn å starte opp med psykisk helse som tema.

Uroen og bekymringen lå som et bakteppe i mange av samtalene, men mange trengte konkret oppdatert kunnskap på de ulike temaene som var årsaken til at de ringte. Det var et udekket informasjonsbehov angående MS-behandling og covid-19-situasjonen. Vi opplever at prosjektet har synliggjort dette behovet og fanget opp at det var vanskelig å komme gjennom på andre telefonlinjer som var relevante for personer med MS i denne perioden.


Søknadssammendrag

Personer med MS er i risikogruppen og kan ha stort behov for støttende samtaler og god informasjon i forbindelse med korona. Telefonlinjer i helsetjenesten er overbelastet, og både RHF, sykehus og kommuner har nå store utfordringer.

Målet er å opprette en telefontjeneste der de med MS og pårørende kan komme med spørsmål relatert til korona. Telefontjeneste skal være en «en info-/støtte-/kontakttelefontjeneste» – der fagfolk med spisskompetanse på MS kan svare på spørsmål fra personer med MS og pårørende på følgende områder: støtte og psykisk mestring, MS-medisinskfaglig, arbeid og rettigheter, hverdagsmestring og tilrettelegging.

Linjen skal betjenes av nevrolog, sosionom, ergoterapeut og psykolog som er ansatt ved MS-senteret Hakadal. Midlene skal brukes til å få opp telefonløsningen og lønnsutgifter til dem som skal svare på telefonen.

Prosjektleder

John Kenneth Nyhus

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
MS-koronalinje
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020