MS-koronalinje

Stor usikkerhet og stengte tilbud har gjort at MS-forbundet har etablert en faggruppe som tar i mot telefoner om koronaepidemien fra hjemmekontor.

MS-koronalinje vil betjenes av nevrolog, sosionom, ergoterapeut og psykolog. Foto: MS-forbundet

Personer med MS er i risikogruppen og kan ha stort behov for støttende samtaler og god informasjon i forbindelse med korona. MS-forbundet vil opprette en telefontjeneste der de med MS og deres pårørende kan komme med spørsmål relatert til korona.

– Vi er i ferd med sette opp en egen telefonlinje hvor vi inviterer til MS-relaterte spørsmål, først og fremst knyttet til personer med MS sin situasjon og hvordan de berøres av pandemien, forteller assisterende prosjektleder Hilde Tretterud Næss.

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Linjen skal betjenes av nevrolog, sosionom, ergoterapeut og psykolog som er ansatt ved MS-senteret Hakadal.

Initiativet ble tatt for i mars, da MS-forbundet så at de ikke kunne ha pasienter på senteret. Behovet for videre kontakt med spesialister var stort og mange var usikre hvordan de skulle takle sykdommen i den oppståtte situasjon.

– Vi er glad for å kunne gi mulighet til telefonkontakt nå i denne perioden. Et tilbud der smittevernhensyn ivaretas godt fordi personer med MS kan ringe hjemmefra og prosjektgruppen kan jobbe fra hjemmekontor, sier Næss.

Hun forteller at de har også telefonkontakt i forbindelse med det ordinære tilbudet vårt. Dette tilbudet innebærer derfor ikke noen nye løsninger, men er forhåpentligvis et tilbud personer med MS kan ha glede og nytte av i denne spesielle tiden.

MS-koronalinjen har også egen Facebook-side, som du kan følge her.

Foto: MS-forbundet

Søknadssammendrag

Personer med MS er i risikogruppen og kan ha stort behov for støttende samtaler og god informasjon i forbindelse med korona. Telefonlinjer i helsetjenesten er overbelastet, og både RHF, sykehus og kommuner har nå store utfordringer.

Målet er å opprette en telefontjeneste der de med MS og pårørende kan komme med spørsmål relatert til korona. Telefontjeneste skal være en «en info-/støtte-/kontakttelefontjeneste» – der fagfolk med spisskompetanse på MS kan svare på spørsmål fra personer med MS og pårørende på følgende områder: støtte og psykisk mestring, MS-medisinskfaglig, arbeid og rettigheter, hverdagsmestring og tilrettelegging.

Linjen skal betjenes av nevrolog, sosionom, ergoterapeut og psykolog som er ansatt ved MS-senteret Hakadal. Midlene skal brukes til å få opp telefonløsningen og lønnsutgifter til dem som skal svare på telefonen.

Prosjektleder/forsker

John Kenneth Nyhus

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
MS-koronalinje
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020