Rituksimab mot multippel sklerose

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en alvorlig, autoimmun sykdom som rammer sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Den debuterer vanligvis i 20-40 årene. I Norge lever omkring 12000 personer med sykdommen, og vi er blant landene i verden med høyest forekomst. Det finnes ingen kurativ behandling, men i løpet av de siste 25 årene er det utviklet en rekke medisiner mot sykdommen. En av behandlingene som har mest lovende effekt er antistoff mot B-lymfocytter. Behandlingsprinsippet ble først undersøkt ved hjelp av rituksimab, hvor nå patentet er utgått, og for rituksimab foregår det derfor ingen utvikling fra legemiddelprodusentene. Nevrologisk avdeling ved Haukeland Sykehus i Bergen har vært en av pionerene i Norge til å ta i bruk rituksimab mot MS, og i dag mottar over 500 personer denne behandlingen ved vår avdeling. Dette er gjort i nært samarbeid med svenske kolleger i nevrologi, som har vært foregangspersoner for denne behandlingen ved MS. Fordelen med behandlingen er at den både ser ut til å være svært effektiv og er rimelig. Dette er et viktig samfunnsøkonomisk aspekt som medfører at vi kan tilby et økende antall personer høyeffektiv behandling allerede ved diagnosetidspunktet. Ulempen er at legemiddelselskapene ikke videreutvikler bruken av medikamentet, og at det derfor er behov for mer kunnskap, i første rekke om optimal dosering og om sikkerhet. Formålet med dette prosjektet er å avklare flere ubesvarte spørsmål; 1) gjennom en randomisert-kontrollert studie studere optimalt doseintervall av rituksimab, 2) undersøke pasientens vaksinerespons under rituksimab-behandling i en studie med forskjellige doseintervaller og 3) undersøke om to aktuelle biomarkører i blod (nevrofilament og CD27) kan brukes til å bestemme optimalt doseintervall og avgjøre respons på behandlingen. Studien vil ha stor betydning for personer med MS i Norge. Vi mener også at den vil bidra til at personer med MS i andre land, med et dårligere finansiert helsevesen, kan få mulighet til å ta i bruk høyeffektiv og billig MS-behandling.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Tidsskriftet Den Norske Legeforening

Prosjektleder

Brit Ellen Rød

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Rituksimab mot multippel sklerose
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
14.08.2021
Sluttdato
15.08.2024
Status
Under gjennomføring