Nasjonal kunnskapsbank om MS på nye ms.no

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

120000

Fremdriftsplan

Forberedelsesfase: Ansvarlig: Prosjektleder og MS-forbundet Første milepæl: Utarbeide detaljert prosjektplan og etablere prosjektteam Tidsramme: Måned 1 Innholdsutvikling og -gjennomgang: Ansvarlig: Profesjonell tekstforfatter, ekspertpanel og MS-forbundet Milepæler: Samle eksisterende innhold fra MS-veilederen, fagartikler, forskning og interne kanaler Omforme innholdet til et enhetlig og tydelig språk Kvalitetssikring og gjennomgang av innholdet av ekspertpanelet Tidsramme: Måned 2-4 Opplasting av innhold og evt. tekniske implementeringer: Ansvarlig: Nettstedsutvikler, designere og MS-forbundet Milepæler: Design og utvikling av brukervennlig nettside med tilgjengelighet for ulike enheter Implementering av funksjoner for opplesing av tekst Tidsramme: Måned 2-4 Markedsføring og lansering: Ansvarlig: Markedsføringsteamet, MS-forbundet Milepæler: Utarbeide markedsføringsstrategi og -materiell Annonsering og samarbeid med relevante aktører Lansering av kunnskapsbanken på ms.no Tidsramme: Måned 4-7 Evaluering og oppfølging: Ansvarlig: Prosjektleder, MS-forbundet Milepæler: Evaluering av kunnskapsbanken basert på brukerundersøkelser og tilbakemeldinger Årlige møter med ekspertpanelet for vurdering av innholdet Tidsramme: Etter lansering og deretter årlig Prosjektet vil bli gjennomført innenfor en tidsramme på 8-12 måneder, med tett samarbeid mellom prosjektteamet, ekspertpanelet og MS-forbundet. Milepælene sikrer kontinuerlig fremdrift og oppnåelse av målsetningene i prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Thyra Kirknes Bøhm

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nasjonal kunnskapsbank om MS på nye ms.no
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 378 000, 2024: kr 20 000
Startdato
18.09.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring