Tabuer, myter og gamle halvsannheter ved MS – nå skal de knuses

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

70

Fremdriftsplan

Prosjektleder gjør avtale med Quality Airport Hotel Gardermoen. Prosjektgruppen gjennomfører møter og utarbeider forslag til program. Prosjektleder innhenter fagpersoner som innledere om de ulike temaene. Annonsering i MS-bladet og på nett. Endelig program vedtas. Program og informasjon sendes de påmeldte. Gjennomgang av påmeldte på venteliste som er i alder 40-43. Gjennomføring fra lunsj 29. september til lunsj 1. oktober. November/desember evaluering og etterarbeid. Rapport til forbundsstyret i MS-forbundet. Januar/februar 2024 sluttrapport til Dam.

Prosjektleder/forsker

Eva Høili

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tabuer, myter og gamle halvsannheter ved MS – nå skal de knuses
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 275 000, 2024: kr 5 000
Startdato
29.09.2023
Sluttdato
01.02.2024
Status
Under gjennomføring