I rullestol til fjells

MS-forbundet har sørget for å gjøre Svartkamhytta tilgjengelig for alle. I tillegg til at rullestolbrukere kan komme seg frem til hytta, vil også småbarnsfamilier med barnevogn kunne ta seg frem. Her får prosjektleder Svein Grindstad besøk av Truls Pedersen fra Fabelaktiv. Foto: Skjermdump Fabelaktiv/NRK
Video: Fabelaktiv/NRK

Video: Fabelaktiv/NRK

Sluttrapport

Bakgrunn

Ønsket om å tilpasse ny sti til Svartkamhytta med møteplasser for brukere av motorisert rullestol, handicap tilpassing av hytta og bygging av nytt HC-toalett oppstod. Via kontakt med Stjørdal og omegn MS-forening ble samarbeidet om prosjektet «I rullestol til fjells» etablert og søknad om midler sendt Ekstrastiftelsen. Med midler fra Ekstrastiftelsen er stien og handicaptilpassingene av hytta ferdigstilt høsten 2014. Målsettinga var å gjøre Svartkamhytta tilgjengelig for alle. I tillegg til at brukere av motorisert rullestol, ville eldre og andre med nedsatt førlighet og småbarnsfamilier med barnevogn kunne ta området og hytta i bruk.

Oppsummering

Målsettinga om å gjøre Svartkamhytta tilgjengelig for alle er oppnådd. Prosjektet har vært vellykket og prosjektet er meget godt mottatt av brukerne, og besøket til hytta etter at prosjektet er gjennomført har vært større enn det prosjektgruppa hadde forventet. Mye av arbeidene har vært basert på dugnadsarbeider. Ansvaret for vedlikehold ligger hos Il Fram/ Skatval Skilag. Framtidig vedlikehold vil blant annet bestå av å holde vegetasjon borte fra traseen, tilsyn med stikkrenner og vedlikehold av rasteplasser.

Prosjektgjennomføring

«I rullestol til fjells» er et samarbeid mellom Stjørdal og omegn MS-forening og trimgruppa i IL Fram og Skatval Skilag. Påføring av toppdekke med bredde 1,8 meter og tilpassing av sti for at motoriserte rullestoler skal kunne møtes er utført på dugnad. Masser for toppdekke er kjøp inn og tilkjørt anleggsområdet. Bygningsmessige arbeider som bygging av rampe, montering av ny inngangsdør og nytt handicap WC er utført av lokale håndverkere. Nye sittebenker ved hytta er utført på dugnad. Prosjektet er gjennomført i henhold til plan, med unntak av eget toalettbygg. Handicap toalettet er plassert i eksisterende uthus, hvor det er delt av et eget rom for toalettet. Dette ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med byggesøknad, idet tiltaket ble byggesaks behandlet etter at prosjektet var tildelt midler fra Ekstrastiftelsen.

Resultater

«I rullestol til fjells» har oppnådd målsettinga for prosjektet om å tilrettelegge for at Svartkamhytta skal være tilgjengelig for alle. Svartkamhytta er meget godt besøkt igjennom høsten 2014. Besøket er tredoblet sammenlignet med besøket før prosjektet ble gjennomført. Resultatene er målt via registreringer i hyttebok og trimkasse. Skoleklasser med elever med funksjonshemming som har behov for rullestol har kunnet dra på tur til hytta. Barnefamilier med barnevogn og eldre med nedsatt førlighet har besøkt hytta.

Antall personer i målgruppen

2000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2014-RBM9654 – I rullestol til fjells, 19.01.15.pdf

Prosjektleder

John Gunnar Valstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
I rullestol til fjells
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
IL Fram, Skatval
Beløp Bevilget
2014: kr 239 000
Startdato
30.04.2014
Sluttdato
31.10.2014
Status
Avsluttet