Gener som disponerer for MS

Prosjektleder

Hanne-Cathrin Flinstad Harbo

Hovedveileder

Frode Vartdal

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Gener som disponerer for MS
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Rikshospitalet, Immunologisk inst.
Beløp Bevilget
1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000, 2001: kr 430 000
Startdato
31.12.1998
Sluttdato
30.12.2002
Status
Avsluttet