Effekt av tidlig fysisk aktivitet ved MS

Prosjektleder

Elisabeth Gulowsen Celius

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Effekt av tidlig fysisk aktivitet ved MS
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssyekhus, Ullevål
Beløp Bevilget
2013: kr 535 000, 2014: kr 535 000
Startdato
31.03.2013
Sluttdato
29.05.2015
Status
Avsluttet