Persontilpasset dosering av rituksimab mot MS

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom der nervecellene i hjernen og ryggmargen angripes av kroppens eget immunforsvar. Uten effektiv behandling kan MS være katastrofalt for pasienter, familier og omgivelser som rammes. Behandlingskostnader, funksjonstap og sykefravær ved MS gir også betydelige samfunnskostnader. Heldigvis kan effektiv behandling gi stabil sykdomskontroll, og legene kan i dag velge mellom flere medisiner mot MS enn tidligere. Rituksimab er et immundempende biologisk legemiddel, et monoklonalt antistoff, som brukes i behandling av kreftsykdommer og leddgikt. Rituksimab ble nylig førstevalg ved MS i Norge, og regnes som en effektiv behandling. Rituksimab virker ikke hos alle med MS, og enkelte pasienter kan få ubehagelige, i sjeldne tilfeller livstruende, allergilignende reaksjoner. I tillegg øker risikoen for infeksjoner og redusert effekt av vaksiner, som vi blant annet så under koronapandemien. Både behandlingseffekt og bivirkninger av biologiske legemidler påvirkes av konsentrasjonen av legemiddelet i blodet til pasientene. Generelt gir høyere konsentrasjon bedre effekt, men også økt risiko for bivirkninger. Hos noen pasienter reagerer immunforsvaret og danner antistoffer mot legemiddelet. Slike antistoffer gjør at behandlingen ikke virker og kan gi allergilignende reaksjoner. På Oslo Universitetssykehus måler vi immundempende biologiske legemidler og antistoffer mot legemidlene i blodprøver. Slik kan legene persontilpasse behandlingen, gi tilpasset dose slik at enkeltpasienter ikke får for mye eller for lite medisin, for god effekt og redusert risiko for bivirkninger og allergilignende reaksjoner. Vi deltok nylig i en stor studie (NORDRUM) som viste at behandlingen blir tryggere og mer effektiv, uten økt medikamentbruk, når målinger benyttes til å persontilpasse behandling med det immundempende legemiddelet infliksimab. I dette samarbeidsprosjektet mellom laboratorieforskere og MS-forskere ved Oslo Universitetssykehus, vil vi se om persontilpasning basert på målinger i pasientenes blod også kan gi bedre behandlingseffekt av rituksimab ved MS, samt færre infeksjoner og allergilignende reaksjoner. Vi vil undersøke: 1. Forholdet mellom konsentrasjon av rituksimab i blod, behandlingseffekt og infeksjonsrisiko ved MS. Når vi vet dette, kan legene persontilpasse dosen basert på målinger slik at pasientene får god effekt uten høy risiko for bivirkninger. 2. Pasientenes antistoffer mot rituksimab, og effekten de har på behandlingen. Legene kan da endre behandlingen hos pasienter med antistoffer, som slipper sykdomsoppbluss og infusjonsreaksjoner. Prosjektet vil i hovedsak baseres på blodprøver og data som allerede er samlet inn i to studier som ledes av MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus: NevroVaX og NOR-MS. Vi håper at persontilpasset behandling basert på serummålinger gir bedre sykdomskontroll, bedret funksjon og økt livskvalitet hos pasienter med MS uten at total legemiddelbruk og kostnad øker.

Prosjektleder

Nils Bolstad

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Persontilpasset dosering av rituksimab mot MS
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 900 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring