A-larm Ung og aktiv

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

I første kvartal i 2024 vil det stå sentralt med rekruttering og markedsføring av tilbudet. Ungdommene som deltok i første medvirkningsmøte kobles på umiddelbart etter et evnt. tilsagn for å delta i planlegging. Fra feb 2024 blir det faste ukentlige treffpunkt og ungdommene og prosjektmedarbeider jobber aktivt for å få ut informasjonen til målgruppen i samarbeid med samarbeidspartnere Gjennom hele perioden er det ett fast mnd. prosjektmøte hvor samarbeidspartnere og de som er involvert deltar for å drøfte status, utfordringer og evnt. justeringer som bør gjøres i tråd med medvirkningsprinsippet. Evaluering skjer underveis, og det utarbeidet et kort spørreskjema i enalyzer som ungdommene som deltar kan svare på anonymt.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
A-larm Ung og aktiv
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring