Kontaktperson

Hanne Merethe Nøding

A-larm er en Landsdekkende bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge.

A-larm har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2023.

i 2024 har A-larm fått støtte til12prosjekter
det utgjør2.628.000KRONER
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR a-larm FÅTT STØTTE TIL 34PROSJEKTER
TOTALT HAR A-LARM FÅTT23.985.655KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom A-larm:

Framhevede prosjekter:

Alle prosjekter