Hinderløypa

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Rekrutering skal skje gjennom samarbeidsavtaler med Trondheim kommune, friomsorgen og Mental helse. Vi tilbyr et samarbeid på tvers av organisasjoner og brukergrupper, noe som kan føre til økt forståelse av andre mennesker og deres behov. Samtidig gir dette en mulighet til å lære av andre og overføre lærdommen til egen recoveryprosess. Her må vi danne en arbeidsgruppe som kan ha faste møter og drive prosjektet fremover. Oppstart bygging vil skje når arbeidsgruppa har fått på plass en fremdriftsplan og vi har funnet en egnet plass for løypa. Før oppstart skal også materialkostnader beregnes mer spesifikt slik at vi hele tiden har oversikt over kostnadene som kommer. For å holde oss innenfor rammene for prosjektet legger vi inn en midtveisvurdering der vi evaluerer prosessen så langt og ser på fremdriftsplanen. Markedsføring vil skje gjennom alle tilgjengelige plattformer. Vi har godt samarbeid på tvers av organisasjonene i Trondheim og nyter godt av dette når det kommer til arrangementer. Når byggingen er ferdig er løypa klar til bruk, da vil den stå tilgjengelig for hele befolkningen og vil være en lekeplass for både barn og voksne. Vi kommer til å opprette et vippsnr der hver enkelt som bruker løypa kan vippse noen kroner for at vi skal kunne vedlikeholde hindrene. Dette vil være en billig løsning for de som sliter økonomisk i samfunnet. Vi ønsker også å opprettholde vedlikeholdet av løypa med å arrangere løp der deltagerne betaler en liten avgift for å delta.

Prosjektleder/forsker

Linn Therese Anzjøn Dahl

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hinderløypa
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
, 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
01.01.2024