Å leve med kreft – en dokumentar om Thea

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å gjøre livet best mulig levelig for de som lever med kreft er noe Kreftforeningen jobber med på mange plan. Thea Steen var en viktig initiativtaker og samarbeidspartner da #sjekkdeg – kampanjen første gang ble lansert i 2015. Sammen med Det Nye og var Thea Steen frontfigur for kampanjen som oppfordret unge kvinner til å ta celleprøve og sjekke seg for livmorhalskreft. Kreftforeningen har etter Theas ønske fulgt henne med filmkamera den siste tiden og dette er nå tenkt til å brukes til å lage en dokumentar der vi følger Thea Steen gjennom hennes kreftsykdom.

Målsetting for prosjektet

2.1 Overordnet mål Skape åpenhet om kreft, og hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede og familien. 2.2 Delmål a. Bryte ned fordommer rundt kreftsykdom b. Visning av filmen på arrangementer i regi av Kreftforeningen. c. 300.000 seere på tv og omtale flere riksdekkende aviser.

Målgruppe

Unge jenter opp til middelaldrende kvinner ser filmen. Den sekundære målgruppen er voksne, de som er rammet av kreft, enten selv, eller som pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

300000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Ingvil Giske er prosjektleder, hun har i produksjonsselskapet Medieoperatørene lang erfaring med dokumentarfilmer som når godt ut publikum. TV2 har et ønske om å vise filmen Thea og har derfor sagt at de vil bidra med en del-finanisering. Kreftforeningen vil også bruke filmen i alle andre sammenhenger der de finner det naturlig, i forbindelse med debatter, undervisning, foredrag – eller i andre sammenhenger. Viktigste personer i styringen av prosjektet er prosjektleder/filmprodusent Ingvil Giske og regissør Igor Devold, i tillegg kommer en rekke mer tekniske filmarbeidere. Vi vil holde kontakt med Kreftforeningen gjennom hele produksjonen og også ved lanseringen av filmen. Vi har god erfaring fra tidligere produksjoner med at et slikt samarbeid bidrar til at filmen når fram til et bredt publikum. Igor Devold er ansatt i Kreftforeningen når han ikke arbeider med denne filmen, og han kjenner derfor temaet i filmen svært godt. Vi vil arbeide tett med Theas familie når filmen kommer ut. Hennes mor og søster deltar i filmen, de støtter filmprosjektet fullt ut og er også opptatt av at det var Theas siste ønske at det skulle fullføres.

Fremdriftsplan for prosjektet

Ekstra opptak av film: Januar 2017 Klipp film: januar- februar 2017 Etterarbeid: mars 2017 Premiere: Våren 2017

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Thea ble rammet av livmorhalskreft vinteren 2014 og var initiativtaker til #sjekkdeg. Dette prosjektet har vært å produsere en dokumentarfilm om Thea Steen. Dokumentaren følger Thea gjennom hennes kreftsykdom, og har bidratt til å bryte ned tabuer, og skape mer åpenhet om kreft, samt få enda flere kvinner til å sjekke seg for celleforandringer. Overordnet mål Skape åpenhet om kreft, og hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede og familien. Delmål a. Bryte ned fordommer rundt kreftsykdom b. 300.000 seere på tv. c. Omtale av filmen og innholdet i flere riksdekkende aviser. d. Visning av filmen på arrangementer i regi av Kreftforeningen. Effektmål a. Øke antallet jenter som tar celleprøve regelmessig. b. Økt engasjement både i form av henvendelser om temaet til Kreftlinjen og andre relevante kanaler (nettsider, sosiale medier mm) c. Økt deltakelse på møteplasser i regi av Kreftforeningen der «Å leve med kreft» er tema.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Selve produktet: en dokumentarfilm om Thea Steen, bidrar til økt åpenhet om kreft og viser hvordan en kreftsykdom påvirker både den som får kreft og familie og venner. Filmen finnes på Kreftforeningens Youtube-kanal, og er tilgjengelig for alle på TV2s nettsider. I tillegg kan den ses fra Kreftforeningens nettsider og er en del av #sjekkdeg kampanje som går hver høst. Det var 230 000 seere som så filmen onsdag den 29. mars 2017 på TV2 og det har vært mye omtale i riksdekkende medier. Det var stor aktivitet om filmen på sosiale medier, #sjekkdeg på Twitter og Bent Høie skrev om den på Facebook. TNS undersøkelse i 2017 viser at kjennskapen til #sjekkdeg i Norge har økt fra 20 prosent i 2015 til hele 49 prosent i 2017. 34.000 flere kvinner har sjekket seg for celleforandringer som følge av kampanjen. Det er en økning i alle aldersgrupper, og blant de yngste fra 25 til 35 år ser Kreftregistret en økning på hele 20 prosent. Den største økningen i Livmorhalsprogrammets historie.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

350000

Prosjektgjennomføring/Metode

Hovedansvarlig for gjennomføringen av prosjektet var Ingvil Giske, prosjektleder ved Medieoperatørene, i tett samarbeid med Kreftforeningen. Igor Devold, ble engasjert som regissør. Han hadde som ansatt filmregissør i Kreftforeningen filmet Thea over lengre tid, og hadde fått tilgang på det upubliserte materialet Thea skrev og filmet i tiden før hun døde. Fra Kreftforeningen var i tillegg informasjonssjef Marianne Andersen en del av prosjektgruppen. I tillegg var en rekke tekniske filmarbeidere engasjert i produksjonen og hoveddelen av arbeidet med denne produksjonen ble gjort i perioden desember 2016 til mars 2017. Selve filmproduksjonen gikk svært strømlinjeformet for seg. Filmmaterialet måtte organiseres, det måtte skrives et manus og til slutt skulle filmen klippes. Det ble arbeidet med dette helt til få dager før premiere, men et erfarent team på alle områder gjorde at vi unngikk problemer som skapte forsinkelser. Et av Theas viktigste budskap var “vi må snakke om dette”. Vi må snakke om kreft, hvordan det oppleves både for den som er rammet og de som står rundt, derfor er denne dokumentaren viktig. Samtidig vil dokumentaren støtte opp om kampanjen #sjekkdeg, og være en ek

Resultater og resultatvurdering

Film har vært et av #sjekkdeg-kampanjenes viktigste og sterkeste virkemidler, og har vist seg å ha stor gjennomslagskraft hos målgruppen. På grunn av midlene vi fikk tildelt fra Extrastiftelsen fikk vi realisert dokumentaren om Thea Steen og den ble et viktig virkemiddel i 2017, det andre året av #sjekkdeg-kampanjen. Kampanjene Kreftforeningen har gjennomført har vært svært vellykket på alle måter. Filmene har blitt fantastisk godt mottatt og kampanjen har fått en god og bred tilslutning og mye synlighet, og vi ser tydelig effekt; flere kvinner går og sjekker seg. Filmene som nå er produsert gjennom flere år er et godt verktøy og vil benyttes i både kampanjen i 2018 og i flere år framover. #sjekkdeg er kommet for å bli en av Kreftforeningens årlige kampanjer. Vi vil arbeide videre for at kvinner følger Livmorhalsprogrammet sine anbefalinger og tar livmorhalsprøven regelmessig. På sikt regner vi med at færre kvinner får livmorhalskreft.

Oppsummering og videre planer

Filmene som nå er produsert gjennom flere år er et godt verktøy og vil benyttes i både kampanjen i 2018 og i flere år framover. #sjekkdeg er kommet for å bli en av Kreftforeningens årlige kampanjer. Vi vil arbeide videre for at kvinner følger Livmorhalsprogrammet sine anbefalinger og tar livmorhalsprøven regelmessig. På sikt regner vi med at færre kvinner får livmorhalskreft.

Prosjektleder

Ingvil Giske

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Å leve med kreft – en dokumentar om Thea
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Medieoperatørene
Beløp Bevilget
2017: kr 600 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet