Kontaktperson

Arve Lauvnes

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Organisasjonen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

Kreftforeningen er en av Stiftelsen Dams oppretterorganisasjoner og har vært medlem siden starten i 1993.

I 2024 HAR kreftforeningen FÅTT STØTTE TIL5prosjekter
det utgjør855.540kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR kreftforeningen FÅTT STØTTE TIL371prosjekter
TOTALT HAR kreftforeningen FÅTT318.997.419kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Kreftforeningen:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter