Initiativ for helse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Initiativ for helse” ble opprinnelig innvilget som et treårig prosjekt, som et samarbeid mellom Den Norske Kreftforening, Sta

”Initiativ for helse” ble opprinnelig innvilget som et treårig prosjekt, som et samarbeid mellom Den Norske Kreftforening, Statens tobakkskaderåd, Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker og Norges Bedriftsidrettforbund. Prosjektet ble imidlertid omorganisert i 1998, ved at det ble delt opp i tre uavhengige delprosjekt.  Man ønsket samtidig å frafalle midlene for år 2 og år 3.

 

Statens tobakkskaderåd har brukt sin andel av midlene til å utvikle en røykfri dagbok for gutter. Det ble benyttet fokusgrupper/målgruppeanalyse for å få fram et nyansert bilde av hvordan unge snakker om sitt forhold til røyk – om utvikling fra røykedebut til avhengighet og eventuelle motiver for å slutte.

 

Før boken ble trykket opp ble resultatet vurdert og testet av nye grupper med ungdommer, samt fagfolk. ”Røykfri dagbok” ble trykket i 250.000 eksemplarer og distribuert via helsestasjoner, tannklinikker, ungdomsblader og røyketelefonen. Det ble utviklet reklamespott for kino og radio, og det ble gjennomført kompetansehevingskurs i 15 fylker. ”Røykfri dagbok” skal vinteren 1999 testes ut på 150 respondenter.

 

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har utviklet ”Kantinens lille grønne”, den første kokeboken for sunnere kantinemat. 120 millioner måltider settes til livs i norske kantiner i løpet av et år. En kantineundersøkelse som Scanfact har utført blant 686 kantiner viser at det generelt serveres for lite frukt og grønt i norske kantiner. Kun 12% serverer frukt som alternativ møtemat.

 

”Kantinens lille grønne” er ment som et hjelpemiddel for de som ønsker å sette fokus på sunn og fristende kantinemat med mye frukt og grønt. Boken belyser gjennom tekst, oppskrifter, tips og ikke minst flotte matbilder hva som er et fargerikt kantinetilbud, hvorfor dette er aktuelt og hvordan kantinene kan få det til. Økonomisk støtte fra Helse og Rehabilitering har gjort det mulig å tilby et gratiseksemplar til alle landets bedriftskantiner.

 

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) har med midler fra HR jobbet inn mot bedrifter for å få satt fokus på bruk av mosjon som helsefremmende tiltak – gjerne som en del av bedriftens HMS-arbeide. NBIF har jobbet for å få satt i gang aktiviteter i minst en stor bedrift i løpet av 1999. Fagkonsulenten på området har brukt en stor del av sin stilling for å få etablert gode kontakter ute i bedrifter.

 

NBIF har våren 1999 etablert samarbeid med Bærum kommune der man ser på bruk av mosjon som en del av kommunens HMS-arbeid. Kommunen har  gjennom ”Rapport – plan for helseoppfølging av de ansatte i Bærum kommune” definert bruk av mosjon som et av tiltakene i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Trimdagboken ”Mosjon som en del av kommunens HMS-arbeide” er utviklet, og utdelt til kommunens ansatte.

 

Gjennom tilrettelegging av aktiviteter, ønsker man å finne en form for videreføring av tilbudet ut til nye brukergrupper i kommunen. Dette kan igjen gi oss et grunnlag for å arbeide ut ”modeller” for hvordan jobbe inn mot bedrifter på dette området.

Prosjektleder/forsker

Ingunn Holden Bergh

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Initiativ for helse
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 766 278
Startdato
01.10.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet