Virtuell virkelighet gjør livet på isolat enklere

Ved å tilby vr-briller til barn som ligger på isolat, har Kreftforeningen gjort livet litt mindre vanskelig for en svært sårbar gruppe.


Sluttrapport

Bakgrunn

Kreftforeningen fikk mulighet til å teste ut en ny demonstrasjonsmodell av virtuelle virkelighetsbriller (VR-briller) for tre år siden. Dette skapte nysgjerrighet rundt hvilke områder innen kreftomsorgen teknologien kunne brukes på. Kreftforeningen tok kontakt med Rikshospitalet for å diskutere mulighet til å starte et pilotprosjekt for å prøve ut om VR briller kunne være et verktøy for å gi barn og unge med kreft et avbrekk i hverdagen på isolat. Samtidig tok vi kontakt med Making View og Samsung for å se på briller og innhold. Vi ønsket å finne ut om virtuell virkelighetsteknologi (Virtual Reality /VR) kunne ha en rolle for å hjelpe barn og unge til å takle tiden i isolat bedre? Vi ønsket å se om en «virtuell tur» kan gi barn og unge med kreft et avbrekk fra hverdagen på isolat, og hjelpe dem til å mestre utfordringer i forbindelse med behandlingen.

Oppsummering

Barne- og ungdomsklinikken og S-BUP OUS ønsker å fortsette å bruke VR-briller som et terapeutisk verktøy. Kreftforeningen er i dialog med OUS og deres Innovasjonsavdelingen for å lage en plan for å implementere VR brillene som et fast tilbud til alvorlig syke barn innlagt på OUS. De har også utrykt et ønske om å se på andre bruksområder for VR brillene som avledning f. eks. ved smerte, kvalme, langvarige undersøkelser/prosedyrer. Barneavdelingene ved sykehusene i Tromsø, Bergen og Trondheim ønsker å få demonstrert VR brillene for å se på om de også vil gi dette som et tilbud.

Prosjektgjennomføring

Prosjektgruppen startet med å identifisere psykologiske utfordringer for barn og unge på isolat gjennom litteratursøk, samtaler med fagpersoner og fokusgrupper med barn og unge som har gjennomgått kreftbehandling. Barn og unge som blir benmargstransplantert blir som oftest henvist til avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) OUS for oppfølging psykososialt. I vårt prosjekt var det psykolog og musikkterapeut som ga tilbud til å bruke brillene som et terapeutisk verktøy. Dette ble gjort i tillegg til andre psykososiale tilbud. Barn og unge kunne velge selv hvilken film de ønsket å se for å få et avbrekk i hverdagen. Filmene kunne være en tur i Alpene, svømme med delfiner, eller en tur til London. Filmene varte kun i ti minutter og kunne gjentas opptil tre ganger i uken etter behov. Terapeutene var alltid til stede og det ga en god anledning til å snakke om det de hadde sett. Etter samtalen ble det fylt ut et skjema hvor terapeuten kunne skrive ned barnets opplevelse før og etter bruk av brillene.

Resultater

40 barn og unge fikk prøver VR briller i løpet av prosjekt perioden. Prosjektet har vist at VR briller et er nyttig verktøy for å gi alvorlig syke barn og unge et avbrekk i hverdagen. Med VR briller kan terapeutene tilby hyggelige opplevelser, innenfor en trygg og kontrollert ramme. Barn og unge får rom til å ta en pause fra alvoret i situasjonen, drømme seg bort, og opplever noe helt annet for en liten periode. Terapeutene også rapporterte at bruk av VR brillene var et godt hjelpemiddel / tilbud for å etablere en terapeutisk relasjon. Prosjektet er også et godt eksempel på et samarbeid mellom frivillig, offentlig og privat sektor. Alle aktørene deltok med sine kompetanser og dette var helt essensielt for å lykkes med prosjektet.

Antall personer i målgruppen

40

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport VR Briller med Appendicies.pdf

Prosjektleder

Holly Ankjell

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Virtuell tur for barn/ungdom med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2016: kr 540 000
Startdato
31.12.2015
Sluttdato
30.12.2018
Status
Avsluttet