Insulin og brystkreft prognose

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Både insulin og østrogen er kjente mitogene faktorer (stimulerer vekst og celledeling av både friske og maligne celler), samt at de også påvirker andre faktorer av betydning for brystkreftrisiko og prognose.

Målsetting

  • Å studere betydningen av en 12 måneders fysisk aktivitets intervensjon med spesielt vekt på endringer i insulinnivåer, for forebygging og prognose av brystkreft.
  • Å studere hvorvidt insulinnivået hos de med en brystkreftdiagnose kan ha noe å si på aggressivitet av brystkreftsvulsten på diagnosetidspunkt.

Design, metode, materiale

EBBA II studien (Energy Balance and Breast cancer Aspects), er en nasjonal multisenter studie (Oslo, Drammen, Trondheim) (NBCG-14). I denne kliniske randomiserte intervensjons-studie inkluderes ny-diagnostiserte brystkreftpasienter i alderen 18-75 år og fordeles tilfeldig enten til fysisk aktivitet i 12 måneder eller til en kontroll gruppe. Begge grupper mottar standard behandling etter gjeldende retningslinjer for brystkreftbehandling. Pasientene følges deretter i 10 år. I pilotstudien deltok 60 kvinner (30 + 30), og en rekke metodiske valideringsstudier ble utført. I hovedstudien deltar 600 pasienter (300 + 300)

Gjennomføring

Dette postdoktor prosjektet ble avsluttet midtveis i postdoktorperioden (høsten 2013), grunnet ønske og behov for kompetanse som postdoktorkandidaten hadde om å arbeide med kreftpakkeforløpet i helsedirektoratet. Dette resulterte i at en rekke forskningsspørsmål ikke ble studert i denne avkortede tiden, men problemstillingene ble og blir videre fulgt av andre i forskningsgruppen etter avslutning av postdoktorprosjektet og noe rapporteres her. I den aktive postdoktorperioden ble det utført: A) en rekke valideringsstudier knyttet til undersøkelse av hjerte/lunge funksjonen før, under og etter kreftbehandling, innhenting av kostholdsdata, gjennomføring av trening under kreftbehandling. 10 metode studier (10 masterprosjekter) B) I tillegg er det gjennomført studier av betydningen av insulin, insulin growth faktor (IGF-1) og metabolsk profil og egenskaper ved brystkreftsvulsten.

Resultater

Vi har i studier funnet at høyere nivå av vekstfaktorene, IGF-1 og GH i kombinasjon med høyere nivå av 17β-estradiol var assosiert med økende mammografisk tetthet. Høye nivåer av insulin og IGF-I hos premenopausale kvinner var assosiert med høye verdier av Ki67 (som uttrykk for en høyere aggressivitet i brystkreftsvulsten), mens. Dette kan være av mulig betydning for valg av behandling og brystkreftprognose.

Samarbeidspartnere

OUS/NTNU/St.Olavs hospital/Vestre Viken(Wist, Schlichting/Lundgren/Fjøsne/ Bertheussen/Bathen/Skjerven Fred Hutch Cancer Center: McTiernan, Harvard University: Ellison, Krakow: Jasienska, Toulose, France: Stamont Muller.

Videre planer

EBBA-II studien vil pågå inntil alle pasienter er fulgt i 10 år. Pasienter og pasientorganisasjoner vil løpende bli informert om oppnådde resultater. Dersom dette aktivitetsopplegget gir resultater av betydning for metabolsk profil, insulinnivåer og IGF-1 av betydning for tilbakefall og brystkreftoverlevelse, så bør dette aktivitetsopplegget tilbys alle ny-diagnostiserte brystkreftpasienter under behandling i

Samarbeid med søkerorganisasjonen

En rekke foredrag er avholdt og vil ble avholdt i regi av Kreftforeningen /Brystkreftforeningen. Brystkreftforeningen har et medlem inn i styringsgruppen som et ledd i brukermedvirkning.

Publikasjonsliste

1. Flote VG, Frydenberg H, Ursin G, Iversen A, Fagerland MW, Ellison PT, Wist EA, Egeland T, Wilsgaard T, McTiernan A, Furberg AS, Thune I (2015) “High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.” Cancer Prev Res (Phila). 2015 Jun;8(6):535-44.
doi: 10.1158/1940-

2. Iversen A, Frydenberg H, Thune I, Flote VG, Finstad SE, McTiernan A, Ursin G, Wilsgaard T, Ellison PT, Jasienska G, Furberg A-S (2015) “Cyclic endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women.” Eur J Cancer Prev. 2015 Feb 23. [Epub ahead of print]

3. Flote VG, Frydenberg H, Ursin G, Iversen A, Fagerland MW, Ellison PT, Wist EA, Egeland T, Wilsgaard T, McTiernan A, Furberg AS, Thune I (2015) “High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.” Cancer Prev Res (Phila). 2015 Jun;8(6):535-44.
doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0267. Epub 2015 Mar 24.

4. Finstad SE, McTiernan A, Wist E, Furberg A-S, Alhaidari G, Perera ND, Fagerland MW, Schlichting E, Sauer T, Lømo J, Thune I (2013) “Insulin and IGF-1 in breast cancer patients are associated with tumor cell proliferation (Ki67) in their breast tumors.” Advanced Studies in Medical Sciences, Vol. 1, 2013, no. 3, 95 – 110

5. Frydenberg H, Flote VG, Iversen A, Finstad SE, Furberg AS, Torjesen PA, Wilsgaard T, Schlichting E, Ellison PT, Ursin G, Thune I (2014) “Insulin-like growth factor-1, growth hormone, daily cycling estrogen are associated with premenopausal mammographic density.” Cancer Causes and Control, May 7, 2014.

6. Barrett ES, Thune I, Lipson SF, Furberg AS, Ellison PT (2013) “A factor analysis approach to examining relationships among ovarian steroid concentrations, gonadotrophin concentrations and menstrual cycle length characteristics in healthy, cycling women.” Hum Reprod. 2013 Mar;28(3):801-11

Sluttrapport/artikler (pdf)

Ovariansteroids.pdf
Cyp19A1.pdf
Hormones and mammographic density-art 2.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Flote VG, Frydenberg H, Ursin G, Iversen A, Fagerland MW, Ellison PT, Wist EA, Egeland T, Wilsgaard T, McTiernan A, Furberg AS, Thune I (2015) “High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.” Cancer Prev Res (Phila). 2015 Jun;8(6):535-44.
doi: 10.1158/1940-

2. Iversen A, Frydenberg H, Thune I, Flote VG, Finstad SE, McTiernan A, Ursin G, Wilsgaard T, Ellison PT, Jasienska G, Furberg A-S (2015) “Cyclic endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women.” Eur J Cancer Prev. 2015 Feb 23. [Epub ahead of print]

3. Flote VG, Frydenberg H, Ursin G, Iversen A, Fagerland MW, Ellison PT, Wist EA, Egeland T, Wilsgaard T, McTiernan A, Furberg AS, Thune I (2015) “High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.” Cancer Prev Res (Phila). 2015 Jun;8(6):535-44.
doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0267. Epub 2015 Mar 24.

4. Finstad SE, McTiernan A, Wist E, Furberg A-S, Alhaidari G, Perera ND, Fagerland MW, Schlichting E, Sauer T, Lømo J, Thune I (2013) “Insulin and IGF-1 in breast cancer patients are associated with tumor cell proliferation (Ki67) in their breast tumors.” Advanced Studies in Medical Sciences, Vol. 1, 2013, no. 3, 95 – 110

5. Frydenberg H, Flote VG, Iversen A, Finstad SE, Furberg AS, Torjesen PA, Wilsgaard T, Schlichting E, Ellison PT, Ursin G, Thune I (2014) “Insulin-like growth factor-1, growth hormone, daily cycling estrogen are associated with premenopausal mammographic density.” Cancer Causes and Control, May 7, 2014.

6. Barrett ES, Thune I, Lipson SF, Furberg AS, Ellison PT (2013) “A factor analysis approach to examining relationships among ovarian steroid concentrations, gonadotrophin concentrations and menstrual cycle length characteristics in healthy, cycling women.” Hum Reprod. 2013 Mar;28(3):801-11

Prosjektleder/forsker

Sissi Espetvedt Finstad

Hovedveileder

Inger Thune

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Insulin og brystkreft prognose
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kreft- og kirurgiklinikken
Beløp Bevilget
2012: kr 750 000, 2013: kr 780 000, 2014: kr 800 000
Startdato
01.05.2012
Sluttdato
01.04.2014
Status
Avsluttet